top of page

Azospermi Nedir ?

Azospermi, erkeklerde sperm olmaması veya sperm sayısının çok düşük olması durumunu ifade eden bir terimdir. Azospermi, üreme sorunlarına yol açabilen bir durumdur. Sperm, döllenme işlemi için gereklidir ve azospermi, çocuk sahibi olmayı zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir.

Azospermi, iki temel türde olabilir:

3_1312544891.jpg
 1. Obstrüktif Azospermi (OA):
  Bu tür azospermi, spermin taşınmasını engelleyen bir tıkanıklık nedeniyle ortaya çıkar. Tıkanıklık, sperm yolunun herhangi bir yerinde olabilir, örneğin vas deferens (sperm taşıyan tüpler) veya epididim (sperm olgunlaştığı yer) gibi. Obstrüktif azospermi, genellikle cerrahi müdahale ile düzeltilebilir.

 2. Non-Obstrüktif Azospermi (NOA):
  Bu tür azospermi, sperm üretiminin azalması veya durması sonucu ortaya çıkar. Sperm üretimi, testislerde gerçekleşir ve bu sürecin herhangi bir aşamasında sorunlar NOA'ya neden olabilir. NOA, genetik faktörler, hormonal dengesizlikler, enfeksiyonlar veya ilaçlar gibi çeşitli nedenlerle meydana gelebilir.

   

Azosperminin altta yatan nedeni belirlenmelidir, çünkü tedavi seçenekleri türe ve nedenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı azospermi türleri cerrahi ile tedavi edilebilirken, diğerleri için hormonal tedavi veya üreme teknolojileri (IVF, ICSI gibi) gerekebilir.
 

Azospermi teşhisi, sperm analizi ile konur. Bu test, sperm sayısını ve hareketliliğini değerlendiren bir semen örneği alınarak yapılır. Azospermi teşhis edildiğinde, altta yatan nedeni tespit etmek ve uygun tedaviyi belirlemek için daha fazla test ve muayene yapılabilir.
 

Azospermi durumuyla karşılaşan erkekler, üreme uzmanları veya ürologlarla çalışarak sorunlarını çözmek ve çocuk sahibi olma şansını artırmak için uygun tedavi seçeneklerini değerlendirebilirler.

Azospermi Nedenleri ve Risk Faktörleri

Obstrüktif Azospermi (OA) Nedenleri:

 1. Vazektomi: Vazektomi, vas deferens tüplerinin bağlanması veya kesilmesiyle uygulanan bir doğum kontrol yöntemidir. Bazı durumlarda, vazektomi tersine çevrilemez ve obstrüktif azospermiye neden olabilir.

 2. Doğuştan Anomaliler: Bazı erkekler, doğuştan vas deferens veya diğer üreme organlarında yapısal anomalilere sahip olabilirler.

 3. Enfeksiyonlar: Enfeksiyonlar, üreme organlarında iltihaplanmalara neden olarak sperm yolunun tıkanmasına yol açabilir.

 4. Cerrahi Komplikasyonlar: Ürolojik cerrahi işlemler, nadiren vas deferens tüplerinin zarar görmesine ve tıkanmasına neden olabilir.

Non-Obstrüktif Azospermi (NOA) Nedenleri:

 1. Genetik Faktörler: Genetik mutasyonlar veya kromozomal anormallikler, sperm üretimini etkileyebilir.

 2. Hormonal Sorunlar: Hormon dengesizlikleri, sperm üretimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle hipogonadizm (cinsel organların yetersiz çalışması) NOA'ya neden olabilir.

 3. İlaçlar: Bazı ilaçlar, sperm üretimini azaltabilir veya engelleyebilir. Örneğin, kemoterapi veya steroid ilaçları.

 4. Radyasyon ve Toksin Maruziyeti: Yüksek dozda radyasyon veya toksik kimyasallara maruz kalma sperm üretimini olumsuz etkileyebilir.

 5. İnfeksiyonlar: Bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar veya diğer enfeksiyonlar, testislerde iltihaplanmaya neden olarak sperm üretimini azaltabilir.

Risk Faktörleri:

 1. Aşırı Alkol ve Madde Kötüye Kullanımı: Alkol ve uyuşturucu madde kötüye kullanımı, sperm üretimini olumsuz etkileyebilir.

 2. Yüksek Sıcaklık Maruziyeti: Uzun süreli yüksek sıcaklık maruziyeti, sperm üretimini azaltabilir. Özellikle sıkı iç çamaşırı giyme veya sıcak banyo alışkanlıkları riski artırabilir.

 3. Stres ve Anksiyete: Şiddetli stres ve anksiyete, hormonal dengesizliklere yol açabilir ve sperm üretimini etkileyebilir.
   

Azospermi risk faktörleri ve nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle, azospermi teşhisi konan bir kişi, altta yatan nedenin belirlenmesi için bir ürolog veya üreme uzmanı ile işbirliği yapmalıdır. Tedavi seçenekleri, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir ve tedavi edilebilirliği belirlemek için detaylı bir muayene ve değerlendirme gerekebilir.

Azospermi Tedavisi ve Yaklaşımları

Azospermi tedavisi, altta yatan nedenlere ve azosperminin türüne bağlı olarak değişebilir. İşte azospermi tedavisi ve yaklaşımları hakkında bazı bilgiler:

azospermi-nedir-1-small.jpg
 1. Obstrüktif Azospermi (OA) Tedavisi:

  • Obstrüktif azospermi, sperm üretimi normal olan bir erkekte spermin dışarıya çıkmasını engelleyen bir tıkanıklık nedeniyle oluşur. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

  • Cerrahi Girişim: Tıkanıklığın türüne bağlı olarak cerrahi müdahale, tıkanıklığın giderilmesini amaçlar. Vasovazostomi (vas deferensin bağlandığı yerdeki tıkanıklığın onarımı) veya epididimovazostomi (epididimin vas deferense bağlandığı tıkanıklığın onarımı) gibi cerrahi prosedürler kullanılabilir.

 2. Non-Obstrüktif Azospermi (NOA) Tedavisi:

  • NOA, sperm üretiminin azalması veya durması nedeniyle oluşur. Tedavi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir:

  • Hormon Tedavisi: Hormonal dengesizlikler, sperm üretimini etkileyebilir. Hormon tedavisi, hormonal dengenin düzeltilmesine yardımcı olabilir.

  • Cerrahi Müdahale: Bazı NOA vakalarında cerrahi müdahale, sperm üretimini artırmak veya engellenen sperm yollarını açmak için gerekebilir. Testis biyopsisi ve mikro-TESE (Testiküler Sperm Ekstraksiyonu) gibi prosedürler kullanılabilir.

  • Üreme Teknolojileri: IVF (İn Vitro Fertilizasyon) veya ICSI (Tek Sperm Enjeksiyonu) gibi üreme teknolojileri, NOA vakalarında kullanılabilir. Bu yöntemlerle sperm, testis biyopsisi ile elde edilebilir ve döllenme işlemi laboratuvar ortamında gerçekleştirilir.

 3. Genetik Danışmanlık:
  Bazı azospermi vakaları genetik faktörlere bağlı olabilir. Genetik danışmanlık, bu tür durumların değerlendirilmesine ve aile planlamasına yardımcı olabilir.

 4. Yaşam Tarzı Değişiklikleri:
  Bazı azospermi vakalarında yaşam tarzı değişiklikleri, sperm üretimini artırmaya yardımcı olabilir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stresten kaçınma önemlidir.
   

Tedavi, her bireyin durumuna ve azosperminin türüne bağlı olarak değişecektir. Tedavi planını belirlemek ve en uygun yaklaşımı seçmek için bir ürolog veya üreme uzmanı ile işbirliği yapmak önemlidir. Ayrıca, tedavi sırasında düzenli takip ve muayeneler gerekebilir. Azospermi teşhisi konan kişilerin, tedavi seçenekleri ve beklentileri hakkında uzman tavsiyesi alması önemlidir.

bottom of page