top of page

Anjina Pektoris Nedir?

Anjina pektoris, genellikle göğüs ağrısı veya rahatsızlık olarak ifade edilen bir tür kalp hastalığıdır. Anjina, kalbinizdeki kasların yeterince oksijen alamadığı durumlarda ortaya çıkar. Bu durum genellikle kalp damarlarının daralması veya tıkanması nedeniyle gerçekleşir.

Anjina, kalp kaslarının çalışması sırasında artan oksijen ihtiyacına yanıt veremeyen bir an oksijen eksikliği durumudur. Bu nedenle, özellikle fiziksel aktivite sırasında veya stres anlarında, anjinanın belirtileri ortaya çıkar. Genellikle anjina pektoris aşağıdaki ana türlere ayrılır:

5bf0fd_760421e74e884e89b3b831def6740ba2~mv2.webp
  1. Stabil Anjina Pektoris: Bu tür anjina, genellikle aynı aktivite düzeyinde benzer koşullar altında ortaya çıkar ve belirli bir tetikleyici faktörle ilişkilendirilebilir. Göğüs ağrısı sıklıkla fiziksel aktivite sırasında veya stres anlarında meydana gelir ve dinlenme veya nitrat ilaçlarıyla hafifletilebilir.

  2. İnstabil Anjina Pektoris: İnstabil anjina, daha ciddi bir durumdur ve genellikle beklenmedik ve artan şiddette göğüs ağrısıyla karakterizedir. Dinlenme veya nitratlarla hafifletilemeyen bu ağrılar acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

  3. Varyant (Prinzmetal) Anjina: Varyant anjina, genellikle dinlenme sırasında veya uyku sırasında ortaya çıkar. Bu tür anjina, koroner arterlerin geçici olarak daralması nedeniyle oluşur ve belirli bir tetikleyici faktörle ilişkilendirilmez.
     

Anjina pektorisin en sık rastlanan belirtisi göğüs ağrısıdır. Bu ağrı genellikle göğsün ortasında hissedilir ve sıkışma, yanma veya ağırlık gibi hissedilebilir. Ağrı bazen kola, boyuna, çeneye veya sırtınıza yayılabilir. Ayrıca nefes darlığı, terleme, hızlı kalp atışı ve baş dönmesi gibi diğer semptomlar da eşlik edebilir.

Anjina pektoris, kalp damar hastalığının bir belirtisi olarak kabul edilir. Tedavi, genellikle yaşam tarzı değişikliklerini içerir (örneğin, sigara bırakma, sağlıklı beslenme ve egzersiz yapma) ve ilaçlarla kontrol altına alınabilir. İleri vakalarda veya anjina semptomlarını hafifletmeyen durumlarda girişimsel prosedürler, özellikle anjiyoplasti ve stent yerleştirme, düşünülebilir. İnstabil anjina durumunda ise acil tıbbi müdahale gerekebilir. Bu nedenle, anjina semptomlarına sahip kişilerin doktora başvurması ve uygun tedaviyi alması önemlidir.

Anjina Pektoris Nedenleri ve Risk Faktörleri

1. Ateroskleroz (Koroner Arter Hastalığı): En yaygın anjina nedeni aterosklerozdur. Ateroskleroz, koroner arterlerin iç yüzeyinde plak adı verilen yağ ve kalsiyum birikintilerinin birikmesine neden olur. Bu plaklar arterlerin daralmasına veya tıkanmasına yol açar, bu da kalbe yeterince oksijen gitmemesine neden olur.

2. Sigara İçme: Sigara içmek, anjina riskini artırır. Sigara içmek, koroner arterlerin daralmasına yol açan ateroskleroz riskini artırır.

3. Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon): Yüksek tansiyon, kalbin daha fazla zorlamasına neden olur ve arterlerin hasar görmesine katkıda bulunabilir. Bu, anjina riskini artırır.

4. Diyabet: Diyabet, kan damarlarına zarar verebilir ve ateroskleroz riskini artırabilir. Diyabetli bireylerde anjina riski daha yüksektir.

5. Yüksek Kolesterol Seviyeleri: Yüksek kolesterol seviyeleri, arterlerde plak birikimine yol açabilir ve anjina riskini artırır.

6. Obezite: Obezite, kalp yükünü artırabilir ve ateroskleroz riskini artırabilir.

7. Fiziksel İnaktivite: Yetersiz fiziksel aktivite, kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir ve anjina riskini artırabilir.

8. Aile Geçmişi: Aile geçmişi, kalp hastalıkları veya anjina öyküsüne sahip olan kişilerde anjina riskini artırabilir.

9. Yaş: Anjina riski yaşla birlikte artar. Özellikle 45 yaşın üzerindeki kişilerde risk daha yüksektir.

10. Cinsiyet: Erkeklerde, kadınlara göre anjina riski daha yüksektir. Ancak menopoz sonrası kadınların riski artabilir.

11. Stres ve Anksiyete: Kronik stres ve yüksek düzeyde anksiyete, anjina semptomlarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.
 

Anjina pektoris, bu nedenler ve risk faktörleri ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle anjina riskini azaltmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak, yüksek tansiyonu kontrol altında tutmak ve diyabeti yönetmek gibi önlemler önemlidir. Ayrıca, anjina semptomlarına sahip kişilerin tıbbi tavsiyelere uyması ve düzenli olarak doktora başvurması gereklidir.

Anjina Tedavisi ve İlaçları

Anjina pektoris tedavisi, semptomların hafifletilmesi, anjina nöbetlerinin kontrol altına alınması ve kalp sağlığının korunması amacıyla bir dizi yöntem ve ilaç içerebilir. Tedavi planı, hastanın anjina türüne, semptomların şiddetine ve genel sağlık durumuna göre özelleştirilir. İşte anjina tedavisinde kullanılan başlıca yöntemler ve ilaçlar:

650x344-anjina-hataligi-nedenleri-belirtileri-ve-tedavi-yontemleri-nelerdir-1484210129027.

1. İlaçlar:

  • Nitratlar: Nitratlar, damarları genişleterek kalp kaslarına daha fazla oksijen gitmesine yardımcı olur. Bu ilaçlar anjina nöbetlerinin hafifletilmesi ve semptomların kontrol altına alınması için kullanılır. İnhaler, tablet veya cilt yaması şeklinde kullanılabilirler.

  • Beta Blokerler: Beta blokerler, kalp atış hızını ve kan basıncını düşürerek kalbin oksijen ihtiyacını azaltır. Aynı zamanda anjina nöbetlerini önlemeye yardımcı olabilirler.

  • Kalsiyum Kanal Blokerleri: Kalsiyum kanal blokerleri, kalp kaslarının kasılmasını ve arterlerin daralmasını engeller. Bu ilaçlar, anjina semptomlarını hafifletmek ve koruyucu bir tedavi olarak kullanılabilirler.

2. Trombosit İnhibitörleri: Trombosit inhibitörleri, kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olur ve anjina nöbetlerinin önlenmesine katkıda bulunur. Özellikle aspirin sıkça kullanılır.

3. ACE İnhibitörleri veya ARB'ler: Anjina pektorisin altında yatan hipertansiyon veya diğer kalp sorunları varsa, ACE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör blokerleri (ARB'ler) gibi ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar kan basıncını düşürür ve kalp yükünü azaltır.

4. Lipid Düşürücü İlaçlar: Yüksek kolesterol düzeyleri anjina riskini artırabilir. Statinler gibi lipid düşürücü ilaçlar, kolesterol seviyelerini kontrol altında tutarak anjina riskini azaltabilir.

5. Anjiyoplasti ve Stent: Ateroskleroz nedeniyle daralmış veya tıkanmış koroner arterler için anjiyoplasti ve stent yerleştirme işlemleri uygulanabilir. Bu işlemler, kan akışını düzelterek anjina semptomlarını hafifletebilir.

6. Koroner Arter Baypas Ameliyatı: Ciddi anjina durumlarında, koroner arter baypas ameliyatı düşünülebilir. Bu ameliyatta, tıkanmış koroner arterlerin yerine yeni yollar oluşturulur, böylece kalp kaslarına yeterli oksijen gitmesi sağlanır.
 

Anjina tedavisi kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir ve hastanın doktoru tarafından yönlendirilir. Tedavi planı semptomların şiddeti, anjina türü ve hastanın genel sağlık durumu göz önüne alınarak belirlenir.

Hastalar, ilaçları düzenli olarak kullanmalı, sağlıklı yaşam tarzı seçimlerine dikkat etmeli ve doktorlarıyla işbirliği içinde olmalıdır. Ayrıca, anjina semptomları kötüleşirse veya yeni semptomlar ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

bottom of page