top of page

Aplastik Anemi Nedir ?

Aplastik anemi, kemik iliğinin normal olarak kan hücreleri üretemediği nadir bir kan hastalığıdır. Kemik iliği, vücuttaki kırmızı kan hücreleri (eritrositler), beyaz kan hücreleri (lökositler) ve trombositler gibi kan hücrelerini üretir. Aplastik anemi, kemik iliğinin bu hücreleri yeterince üretemediği veya üretiminin durduğu bir durumu ifade eder.

Aplastik anemi, aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:

download.jpg
 1. Kan Hücrelerinin Azalması: Kemik iliği, normal olarak kan hücreleri ürettiği için, aplastik anemili hastaların kandaki kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler azalır. Bu durum, vücudu anemi, enfeksiyonlara karşı duyarlılık ve kanama eğilimi gibi risklere karşı savunmasız hale getirir.

 2. İdiyopatik veya İkincil Nedenler: Aplastik anemi iki temel türde olabilir:

  • İdiyopatik Aplastik Anemi: Nedeni belirlenemeyen ve bağışıklık sistemiyle ilişkili olduğu düşünülen bir türdür.

  • İkincil Aplastik Anemi: İlaçlar, radyasyon veya kimyasal maddelere maruz kalma gibi çevresel faktörler, aplastik aneminin nedenlerinden biri olabilir.

 3. Semptomlar: Aplastik anemi belirtileri, kırmızı kan hücresi eksikliğine bağlı olarak anemi belirtileri (halsizlik, solukluk), enfeksiyon semptomları ve kanama belirtilerini içerebilir.

 4. Teşhis ve Tedavi: Tanı, kemik iliği biyopsisi ve kan testleri ile konur. Aplastik anemi tedavisi, kemik iliği nakli, immünsupresif tedaviler ve destekleyici tedavileri içerebilir.
   

Aplastik anemi, ciddi bir durum olup yaşamı tehdit edebilir. Erken tanı ve uygun tedavi, hastaların yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırabilir. Bu nedenle aplastik anemi semptomları gösteren kişiler, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelidir.

Aplastik Anemi Nedenleri ve Risk Faktörleri

Aplastik aneminin nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, bazı nedenler ve risk faktörleri bu nadir kan hastalığının gelişimine katkıda bulunabilir. Aplastik aneminin potansiyel nedenleri ve risk faktörleri şunlar olabilir:

 1. İdiyopatik Aplastik Anemi: Birçok aplastik anemi vakası "idiyopatik" olarak kabul edilir, yani nedeni belirlenemez. Bu tür aplastik anemi genellikle bağışıklık sisteminin kemik iliği hücrelerini hedef alarak tahrip ettiği bir otoimmün reaksiyon sonucu oluşur.

 2. Radyasyon ve Kimyasal Maruziyet: Yüksek dozda radyasyon veya kimyasal maddelere maruz kalma, kemik iliği hücrelerini zayıflatabilir ve aplastik anemi riskini artırabilir. Özellikle radyoterapi veya bazı endüstriyel kimyasallara maruz kalma bu riski taşıyabilir.

 3. İlaçlar: Bazı ilaçlar aplastik anemi riskini artırabilir. Özellikle kloramfenikol, fenilbutazon gibi belirli antibiyotikler, antikonvülsanlar ve romatoid artrit ilaçları aplastik anemi ile ilişkilendirilmiştir.

 4. Viral Enfeksiyonlar: Bazı viral enfeksiyonlar, kemik iliği hücrelerine zarar verebilir ve aplastik anemi riskini artırabilir. Epstein-Barr virüsü (EBV) gibi virüsler, risk faktörleri arasında sayılabilir.

 5. Genetik Faktörler: Aplastik anemi, aile geçmişi ile ilişkilendirilebilir. Bazı genetik faktörler, hastalığın gelişme olasılığını artırabilir.

 6. İmmünsupresif Hastalıklar: Bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar, aplastik aneminin riskini artırabilir. Örneğin, lupus gibi otoimmün hastalıklar bazı aplastik anemi vakalarıyla ilişkilendirilmiştir.

 7. Hamilelik: Hamilelik sırasında bazı kadınlar aplastik anemi geliştirebilir. Bu duruma "gebelikte aplastik anemi" denir. Genellikle doğum sonrası normale döner.

 8. İmmünsupresif Tedaviler: Organ nakli veya otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan immünsupresif ilaçlar, kemik iliği hücrelerini baskılayarak aplastik anemi riskini artırabilir.

 9. Ağır Metaller: Ağır metallerin (örneğin, kurşun veya civa) uzun süreli maruziyeti, kemik iliği hücrelerine zarar verebilir ve aplastik anemi riskini artırabilir.

Aplastik aneminin nedenleri hastadan hastaya farklılık gösterebilir ve bazı vakalarda belirgin bir neden bulunmayabilir. Risk faktörlerine sahip olan kişiler, bu durumun farkındalığına sahip olmalı ve belirtiler ortaya çıktığında tıbbi yardım aramalıdır. İlerlemiş vakalarda kemik iliği nakli veya immünsupresif tedaviler gibi tedavi seçenekleri genellikle kullanılır.

Aplastik Anemi Belirtileri ve Semptomları

Aplastik anemi, vücudun yeterli sayıda sağlıklı kan hücresi üretemediği bir kan hastalığıdır. Bu durum, kandaki hemoglobin seviyelerinin düşmesine ve dolayısıyla oksijen taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur. Aplastik aneminin belirtileri ve semptomları şunlar olabilir:

 1. Halsizlik ve Yorgunluk: Vücutta yetersiz oksijen taşıma kapasitesi nedeniyle halsizlik ve sürekli yorgunluk hissi yaşanabilir.

 2. Solukluk: Kan üretiminin azalması, cilt ve mukoza zarlarında solukluk oluşturabilir.

 3. Solunum Zorluğu: Anemi nedeniyle vücut, oksijen eksikliği nedeniyle nefes darlığı yaşayabilir.

 4. Taşikardi (Hızlı Kalp Atışı): Kalp, daha fazla oksijen taşımak için daha hızlı atabilir.

 5. Deri Altı Kanamaları: Aplastik anemi, trombositlerin (kanın pıhtılaşma hücreleri) düşmesine neden olabilir, bu da deri altı kanamalarına (morarma veya peteşi) yol açabilir.

 6. Nefes Darlığı: Düşük oksijen seviyeleri, fiziksel aktivite sırasında nefes darlığına neden olabilir.

 7. Baş Ağrısı: Oksijen eksikliği baş ağrılarına yol açabilir.

 8. Bağışıklık Sorunları: Aplastik anemi, beyaz kan hücrelerinin azalmasına neden olarak bağışıklık sistemi sorunlarına ve enfeksiyonlara karşı artan riski artırabilir.

 9. Ateş: Enfeksiyonlar nedeniyle vücut sıcaklığının yükselmesi (ateş) yaygın bir semptom olabilir.

 10. Kanama: Trombositlerin azalması, kolay kanamalara (burun kanaması, diş eti kanaması) neden olabilir.

 11. Anormal Kan Değerleri: Kan testlerinde düşük hemoglobin, düşük beyaz kan hücre sayısı (lökopeni) ve düşük trombosit sayısı (trombositopeni) görülebilir.
   

Bu semptomlar aplastik aneminin belirtileri olabilir, ancak diğer sağlık sorunları da benzer semptomlarla sonuçlanabilir. Bu nedenle, bu semptomların ortaya çıkması durumunda bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Aplastik anemi teşhisi, kemik iliği biyopsisi ve kan testleri gibi tıbbi değerlendirmeleri gerektirir. Erken teşhis ve tedavi, hastanın yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırabilir.

Aplastik Anemi Tedavisi ve İlaçları

Aplastik anemi tedavisi, hastanın yaşına, hastalığın şiddetine, nedenine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Aplastik anemi tedavisi, kan hücrelerinin üretimini artırmayı ve semptomları kontrol altına almayı hedefler. Aşağıda aplastik anemi tedavi seçeneklerinin bazıları bulunmaktadır:
 

 1. Kemik İliği Nakli:
  Kemik iliği nakli, aplastik anemi tedavisinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem, hasar görmüş kemik iliği hücrelerini sağlıklı bir vericiden veya hastadan alınan kemik iliği hücreleriyle değiştirmeyi amaçlar. Kemik iliği nakli, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve uygun bir vericiye sahip olup olmamasına bağlı olarak değerlendirilir.

 2. İlaç Tedavisi:
  İmmünsupresif ilaçlar, bağışıklık sisteminin kemik iliği hücrelerini saldırganca hedef almasını engellemeye yardımcı olabilir. Bu ilaçlar, aplastik anemi vakalarının birçoğunda etkili olabilir. Örneğin, antitimosit globulin (ATG) ve siklosporin gibi ilaçlar, bağışıklık sisteminin yanıtını baskılar.

 3. Destekleyici Tedavi:
  Kan transfüzyonları, trombosit transfüzyonları ve eritropoietin (EPO) gibi ilaçlar semptomları hafifletmek ve kan değerlerini düzeltmek için kullanılabilir.

 4. Anti-Enfeksiyon Tedavisi:
  Aplastik anemili hastaların bağışıklık sistemi zayıf olabilir, bu nedenle enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek için antibiyotikler veya antifungal ilaçlar kullanılabilir.

 5. Kemik İliği Nakli Sonrası Bakım:
  Kemik iliği nakli sonrası, hastaların enfeksiyon riskini azaltmak ve nakil başarısını artırmak için dikkatli bir bakıma ihtiyaçları vardır.

 6. Gen Tedavisi ve Yenilikçi Tedaviler:
  Aplastik aneminin tedavisi için araştırma devam etmektedir, ve gen tedavisi gibi yeni ve potansiyel olarak yenilikçi tedaviler üzerinde çalışılmaktadır.
   

Tedavi yaklaşımı, hastanın özgün durumuna ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Tedavi sonrası düzenli takip ve bakım da önemlidir. Aplastik anemi tedavisinin başarısı, erken teşhis, uygun tedavi seçeneklerinin kullanımı ve hasta takibine dayanır. Aplastik anemi tedavisinde uzman bir hematolog veya onkolog tarafından yönlendirilmelidir.

bottom of page