top of page

Alzheimer Hastalığı Nedir?

old-6387690_1280.jpg

Alzheimer hastalığı, sıkça görülen bir nörolojik hastalıktır ve genellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkar. Bu hastalık, hafıza kaybı, bilişsel bozukluklar ve kişilik değişiklikleri gibi semptomlarla karakterizedir. Alzheimer hastalığının temel belirtisi, sinir hücreleri arasındaki iletişimi etkileyen anormal protein birikimleridir. Hastalık ilerledikçe kişi, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede zorluk yaşar. Alzheimer, şu anda tedavisi olmayan ve ilerleyici bir hastalıktır.

Alzheimer Hastalığı Belirtileri

 1. Hafıza Kaybı: Hafıza sorunları, Alzheimer hastalığının en erken belirtilerinden biridir. Kişi, günlük olayları, yakın tarihleri veya tanıdık kişilerin isimlerini hatırlamakta güçlük çeker.

 2. Bilişsel Bozukluklar: Düşünme yeteneği, problem çözme becerisi ve karar verme yeteneği zayıflar. Kişi karmaşık görevleri yerine getirmekte zorlanır.

 3. Dil Sorunları: Konuşma ve yazma yeteneklerinde zorluklar yaşanabilir. Kelimeleri unutma veya doğru ifade etme güçlüğü çekme sık görülür.

 4. Yer ve Zaman Kavramı Kaybı: Kişi, zamanı veya mekanı karıştırabilir. Kendini kaybedebilir ve çevresini tanıyamayabilir.

 5. Nesneleri Tanıma Güçlüğü: Alzheimer hastaları sık sık nesneleri tanıma güçlüğü yaşarlar. Örneğin, bir çaydanlığı bir çiçek vazosu olarak görebilirler.

 6. Kişilik ve Davranış Değişiklikleri: Kişi, kişilik değişiklikleri, ruh hali dalgalanmaları ve aşırı endişe gibi davranışsal sorunlar yaşayabilir.

 7. Sosyal İzolasyon: Alzheimer hastaları, sosyal izolasyon eğilimindedirler. İnteraksiyonlardan kaçınabilir ve aile üyeleriyle veya arkadaşlarıyla ilişkileri azalabilir.

 8. Günlük Aktivitelerin Zorlaşması: Alzheimer hastaları, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede zorluk yaşayabilirler. Giyinme, yeme, banyo yapma gibi basit görevleri yerine getirme güçlüğü çekebilirler.

 9. Kafa Karışıklığı ve Kaybolma: Alzheimer hastaları, kendilerini kaybolmuş veya kafa karışmış hissedebilirler. Tanıdık yerlerde dolaşabilirler ve eve geri dönmekte güçlük yaşayabilirler.

 10. Fiziksel Sorunlar: Hastalığın ilerlemesi, motor becerileri etkileyebilir ve güç kaybına neden olabilir.

Alzheimer Hastalığı Teşhisi ve Tanı Yöntemleri

 1. Hasta ve Aile Geçmişi Değerlendirmesi: Doktor, hastanın ve ailenin sağlık geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi alır. Alzheimer hastalığı gibi genetik yatkınlığı olan durumlar aile geçmişi ile ilişkilendirilebilir.

 2. Fiziksel Muayene: Doktor, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirir. Fiziksel muayene, diğer sağlık sorunlarını tespit etmek için önemlidir.

Yaşlılar Egzersiz Sınıfı
 1. Bilişsel Değerlendirme: Bilişsel bozuklukları değerlendirmek için özel testler yapılır. Mini Mental Durum Muayenesi (Mini-Mental State Examination - MMSE) veya Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi (MoCA) gibi bilişsel testler kullanılabilir. Bu testler, hafıza, düşünme, dil becerileri ve problem çözme yeteneklerini ölçer.

 2. Laboratuvar Testleri: Kan veya idrar testleri, başka sağlık sorunlarını dışlamak veya teşhis etmek için yapılabilir. Örneğin, tiroid fonksiyon testleri veya B12 vitamini seviyeleri kontrol edilebilir.

 3. Görüntüleme Testleri: Beyin görüntülemesi, Alzheimer hastalığını teşhis etmede yardımcı olabilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi testler, beyinde yapısal değişiklikleri veya hasarı gösterebilir. Positron emisyon tomografisi (PET) beyin taramaları, Alzheimer hastalığının nörolojik işaretlerini gösterebilir.

 4. Nöropsikolojik Testler: Alzheimer hastalığı teşhisi için daha kapsamlı nöropsikolojik testler gerekebilir. Bu testler, bilişsel işlevlerin ayrıntılı değerlendirmesini sağlar.

 5. Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi: Hastanın ruh sağlığı, zihinsel ve duygusal durumu değerlendirilir. Alzheimer hastalığının psikolojik etkileri göz önüne alınır.

Alzheimer Hastalığı Tedavi Yöntemleri

Maalesef, Alzheimer hastalığının şu anda tamamen iyileştirici bir tedavisi yoktur. Ancak semptomların yönetilmesi, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla bir dizi tedavi seçeneği mevcuttur. Alzheimer hastalığı tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

old-63622_1280.jpg
 1. İlaç Tedavisi:

  • Kolinesteraz İnhibitörleri: Donepezil (Aricept), Rivastigmin (Exelon) ve Galantamin (Razadyne) gibi ilaçlar, Alzheimer hastalığının belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Bunlar, sinir hücrelerindeki asetilkolin seviyelerini artırarak bilişsel işlevleri iyileştirir.

  • Memantin: Bu ilaç, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Sinir hücrelerindeki glutamat seviyelerini düzenler ve nörolojik fonksiyonları korur.

  • Kombinasyon Tedavileri: Bazı durumlarda, kolinesteraz inhibitörleri ile memantin kombinasyonu kullanılabilir.

 2. Semptomların Yönetimi:

  • Alzheimer hastalarının günlük yaşam aktivitelerini daha iyi idare etmelerine yardımcı olmak için, semptomların yönetimi önemlidir. Bu, bilişsel ve davranışsal sorunlarla başa çıkmayı içerebilir.

 3. Davranışsal ve Psikososyal Müdahaleler:

  • Alzheimer hastalarına bilişsel uyarım ve aktiviteler sağlayan terapiler, semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

  • Aile üyeleri için danışmanlık ve destek grupları, hastanın bakımı ve duygusal ihtiyaçlarına yönelik stratejileri öğrenmelerine yardımcı olabilir.

 4. Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Tarzı:

  • Fiziksel aktivite, bilişsel işlevleri artırabilir ve genel sağlığı iyileştirebilir. Sağlıklı beslenme ve uygun su alımı da önemlidir.

 5. Aile Destek ve Bakım:

  • Alzheimer hastalığı olan kişilere aile üyeleri veya bakıcılar tarafından destek sağlanmalıdır. Bu, günlük yaşam aktivitelerinin yönetilmesi, güvenliği ve psikososyal ihtiyaçların karşılanması içerir.

 6. Klinik Araştırmalar:

  • Alzheimer hastalığının tedavisi üzerine devam eden klinik araştırmalar ve denemeler vardır. Yeni tedavi seçenekleri geliştirme amacıyla bu tür çalışmalar önemlidir.

bottom of page