top of page

Akut Neftrit Nedir ?

Akut nefrit, böbreklerin glomeruller adı verilen küçük kan damarlarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir böbrek hastalığıdır. Bu durum, böbreklerin işlevini etkileyebilir ve idrar oluşumunu bozabilir. Genellikle enfeksiyonlar veya bağışıklık sistemi reaksiyonları sonucu gelişir. Akut nefrit, erken tanı ve tedavi ile genellikle iyi bir prognoza sahiptir.

Akut nefritin ana özellikleri şunlardır:

nefrit.webp
 1. Glomerül İltihabı: Akut nefrit, böbreklerdeki glomeruller adı verilen filtrasyon ünitesinin iltihaplanmasıyla karakterizedir. Bu iltihap, böbrek fonksiyonunu etkileyebilir.

 2. İdrar Değişiklikleri: Akut nefrit, idrarın renginde değişikliklere, idrar miktarında azalmaya veya artışa ve köpüklü idrara neden olabilir.

 3. Ödem: Vücutta ödem (şişme) gelişebilir, özellikle yüz, ayak bilekleri ve bacaklarda görülebilir.

 4. Yorgunluk ve Halsizlik: Akut nefrit, kişilerde yorgunluk, halsizlik ve iştah kaybına neden olabilir.

 5. Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon): Akut nefrit, kan basıncının yükselmesine neden olabilir.

 6. Kan Testlerinde Değişiklikler: Kan testleri, böbrek fonksiyonunun azaldığını ve bazı elektrolit seviyelerinde değişiklikler olduğunu gösterebilir.

 7. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları İle İlişkilendirme: Birçok vakada, özellikle çocuklarda, akut nefrit üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişir. Bu duruma akut poststreptokokal glomerülonefrit (APSGN) denir.
   

Akut nefritin nedenleri arasında enfeksiyonlar (özellikle streptokok enfeksiyonları), bağışıklık sistemi reaksiyonları, böbrek hasarı veya yaralanma bulunabilir. Tanı, idrar ve kan testleri, böbrek biyopsisi ve görüntüleme çalışmaları kullanılarak konur.
 

Akut nefrit tedavisi, hastanın semptomlarını hafifletmeyi ve böbrek fonksiyonunu desteklemeyi amaçlar. İlaçlar, tuz kısıtlaması ve su alımının izlenmesi gibi tedavi yöntemleri kullanılır. Akut nefritli hastaların doktor gözetiminde olmaları önemlidir ve bir sağlık uzmanının önerilerine uymaları gerekir.

Akut Nefrit Türleri

 1. Akut Poststreptokokal Glomerülonefrit (APSGN):

  • APSGN, streptokok bakterisinin neden olduğu bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası ortaya çıkar. Özellikle çocuklarda ve gençlerde sık görülür.

  • Bu tür akut nefrit, böbrek glomerüllerinde (filtrasyon üniteleri) iltihaplanma ile karakterizedir ve yüksek tansiyon, ödem ve idrar değişiklikleri gibi belirtilere neden olabilir.

 2. Akut İnterstisyel Nefrit (AIN):

  • AIN, böbreklerin interstisyel dokusunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkar. İlaç reaksiyonları, bazı enfeksiyonlar ve bazı sistemik hastalıklar bu tür nefrite neden olabilir.

  • AIN, yorgunluk, idrar değişiklikleri ve böbrek ağrısı gibi belirtilere yol açabilir.

 3. Akut Bakteriyel Endokardit Nefriti:

  • Bu tür akut nefrit, endokardit adı verilen kalp iç zarının iltihaplanması sonucu gelişir. Endokardit, bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

  • Akut nefrit belirtileri arasında ateş, titreme, kas ağrıları ve böbrek sorunları yer alabilir.

 4. Akut Hemorajik Glomerülonefrit:

  • Bu tür akut nefrit, bazı enfeksiyonlar (örneğin stafilokok bakterileri) sonucu gelişebilir. Belirtiler arasında kanlı idrar, yüksek tansiyon ve böbrek yetmezliği bulunur.

 5. Akut İlaçla İlişkili Nefrit:

  • İlaçlar (örneğin nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar veya antibiyotikler gibi) bazen böbrek iltihaplanmasına neden olabilir. Bu tür akut nefrit, ilaç kullanımını durdurduktan sonra semptomların iyileşebilir.

  • Belirtiler arasında yorgunluk, ödem ve idrar değişiklikleri yer alabilir.
    

Bu akut nefrit türleri, farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar ve belirtileri değişebilir. Tanı ve tedavi, hastanın belirtileri ve nedeni göz önüne alınarak belirlenir. Doktorunuz, doğru tanıyı koymak ve uygun tedaviyi reçete etmek için gerekli testleri yapacaktır.

Akut Nefrit Nedenleri

 1. Streptokok Enfeksiyonları (APSGN):

  • En yaygın akut nefrit nedenlerinden biri, özellikle çocuklarda ve gençlerde görülen akut poststreptokokal glomerülonefrittir (APSGN). Streptokok bakterilerinin neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında gelişir.

 2. İlaçlar:

  • Bazı ilaçlar, böbreklerde iltihaplanmaya neden olabilir. Özellikle nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİler), antibiyotikler ve diğer ilaçlar akut nefrite yol açabilir.

 3. Bakteriyel Enfeksiyonlar:

  • Bazı bakteriyel enfeksiyonlar, özellikle endokardit (kalp iç zarının iltihaplanması) veya stafilokok enfeksiyonları, akut nefritin nedeni olabilir.

 4. İlaçla İlişkili Alerjik Reaksiyonlar:

  • İlaçlara karşı alerjik reaksiyonlar, bazen akut nefrite yol açabilir.

 5. Sistemik Hastalıklar:

  • Bazı sistemik hastalıklar, özellikle lupus eritematozus ve Wegener granülomatozu gibi otoimmün hastalıklar, böbreklerde iltihaplanmaya neden olabilir.

 6. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları:

  • Farklı üst solunum yolu enfeksiyonları da akut nefrite yol açabilir.
    

Akut nefritin nedeni, hastanın öyküsü, semptomları ve yapılan testlere dayanarak tanımlandığında, uygun tedavi planı oluşturulabilir. Tedavi genellikle semptomların kontrol edilmesini, böbreklerin işlevini desteklemeyi ve nedenin tedavi edilmesini içerir. Bu nedenle, akut nefrit belirtileri yaşayan bir kişi, bir sağlık uzmanına danışmalı ve gerekli testler ve değerlendirmeler yapılmalıdır.

Akut Nefrit Belirtileri

Akut nefritin belirtileri, böbreklerin iltihaplanması ve fonksiyonlarının etkilenmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu belirtiler, hastanın yaşına, nedenine ve hastalığın şiddetine göre değişebilir. İşte akut nefritin yaygın belirtileri:

 1. İdrar Değişiklikleri:

  • İdrarın renginde koyulaşma veya kan görünümü (hematüri).

  • İdrar miktarında azalma veya artış (oligüri veya poliüri).

  • İdrarın köpüklü veya bulanık olması.

 2. Ödem (Şişme):

  • Özellikle yüz, göz kapakları, ayak bilekleri ve bacaklarda ödem gelişebilir.

 3. Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon):

  • Kan basıncının yükselmesi, akut nefritin bir belirtisi olabilir.

 4. Yorgunluk ve Halsizlik:

  • Halsizlik, enerji eksikliği, iştah kaybı ve halsizlik hissi.

 5. Ağrı veya Hassasiyet:

  • Böbrek bölgesinde veya karın alt kısmında ağrı veya hassasiyet hissi.

 6. Ateş:

  • Vücut sıcaklığının yükselmesi, özellikle akut nefritin nedeni bir enfeksiyon ise.

 7. Mide Bulantısı ve Kusma:

  • Üst mide bölgesinde rahatsızlık hissi, mide bulantısı ve kusma.

 8. Genel İyi Hissetmeme:

  • Genel olarak kötü hissetme, huzursuzluk ve halsizlik.

Akut nefritin belirtileri, nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle çocuklarda görülen akut poststreptokokal glomerülonefrit (APSGN) durumunda yüksek ateş, boğaz ağrısı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri de bulunabilir.

Bu belirtilerden herhangi biri veya birkaçı akut nefriti düşündüren bir durumda doktora başvurmayı gerektirir. Erken tanı ve tedavi, böbrek hasarını sınırlayabilir ve hastalığın iyileşme şansını artırabilir.

Akut Nefrit Tedavisi

 1. Semptomların Kontrolü:

  • İdrar yolu enfeksiyonu gibi akut nefritin nedeni enfeksiyonsa, uygun antibiyotikler reçete edilir.

  • Yüksek tansiyonun kontrolü için antihypertansif ilaçlar kullanılabilir.

  • Ödem (şişlik) varsa, tuz kısıtlaması ve idrar söktürücü ilaçlar kullanılabilir.

 2. Böbrek Fonksiyonunun Desteklenmesi:

  • Hidrasyon sağlanır ve idrar çıkışı izlenir. Böbrek fonksiyonunu desteklemek için bol su içmek önemlidir.

  • Böbreklerin dinlenmesine yardımcı olmak için yatak istirahati önerilebilir.

 3. Nedenin Tedavisi:

  • Akut nefritin nedeni belirlendikten sonra, uygun tedavi yöntemleri uygulanır. Örneğin, ilaçla ilişkili bir reaksiyon söz konusu ise, ilaç kullanımı durdurulabilir.

  • İlaçla ilişkili nefrit durumlarında, ilacın değiştirilmesi veya ilaçların kesilmesi gerekebilir.

 4. İmmün Tedavi:

  • İmmünolojik nedenlere dayanan akut nefrit vakalarında, kortikosteroidler gibi immünsüpresif ilaçlar reçete edilebilir.

 5. Yiyecek ve İçecek Düzenlemeleri:

  • Bazı durumlarda, sodyum ve protein alımını sınırlamak veya idrar söktürücü ilaçların kullanımına bağlı olarak elektrolit dengesini korumak önemlidir.

 6. Bireysel Duruma Uyarlanmış Tedavi:

  • Her hasta farklı olabilir, bu nedenle tedavi planı hastanın yaşına, sağlık durumuna ve belirtilerine göre özelleştirilir.
    

Tedavi sırasında doktorunuz, böbrek fonksiyonunu izlemek için düzenli kan ve idrar testleri yapabilir. Hastalığın ilerleyişi ve tedaviye yanıt, hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

Akut nefritin erken teşhisi ve tedavisi, böbrek hasarını sınırlayabilir ve hastanın sağlığını koruyabilir. Tedavi sürecinde doktorunuzun önerilerine uymak önemlidir ve düzenli takip ziyaretleri yapılmalıdır.

bottom of page