top of page

Akut Nefrotik Sendrom

Akut Nefrotik Sendrom (ANS), böbrek glomerullerinin (filtreleme ünitesi) hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, vücutta aşırı miktarda proteinin idrarla atılmasına neden olur. ANS, genellikle aniden gelişen bir durumdur ve ödem (şişme), proteinüri (idrarda protein kaybı), hipoalbuminemi (kan protein düzeyinde düşüklük) ve hiperlipidemi (yüksek kan lipid düzeyi) gibi belirgin semptomlarla karakterizedir.

 1. İnfeksiyonlar:

  • Enfeksiyonlar, ANS'nin sık görülen nedenlerindendir. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonları ANS'ye yol açabilir.

  • Streptokok bakterileri, bu enfeksiyonların sık nedenlerindendir.

 2. Otoimmün Hastalıklar:

  • Bazı otoimmün hastalıklar, vücudun kendi bağışıklık sisteminin böbrek dokularına saldırmasına neden olabilir.

  • Sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi otoimmün hastalıklar, ANS'ye neden olabilir.

 3. İlaçlar:

  • Bazı ilaçlar böbrek hasarına ve ANS'ye neden olabilir.

  • Nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID'ler), antibiyotikler, antikonvülsanlar gibi birçok ilaç ANS'yi tetikleyebilir.

 4. Toksik Maddeler:

  • Böbreklere zarar verebilecek toksik maddelere maruz kalmak ANS'ye neden olabilir.

  • Ağır metaller (örneğin, kurşun), bazı kimyasal maddeler ve çeşitli zehirler böbrek hasarına yol açabilir.

 5. Hepatit B ve C Virüsleri:

  • Hepatit B ve C virüsleri, ANS'yi tetikleyebilen viral enfeksiyonlardır.

 6. Genetik Faktörler:

  • Bazı genetik faktörler, kişinin böbreklerinin enfeksiyonlara, inflamasyona veya diğer zararlı etkenlere tepkisini etkileyebilir.

  • Ailesel öykü, ANS gelişme riskini artırabilir.

 7. Maligniteler:

  • Nadiren de olsa, bazı kanser türleri ANS'yi tetikleyebilir.

 8. Sistemik Hastalıklar:

  • Bazı sistemik hastalıklar, özellikle vaskülit gibi, ANS'yi tetikleyebilir.

Akut Nefrotik Sendrom Belirtileri

 1. Ödem (Şişme):

  • En belirgin belirtilerden biri, vücutta genellikle yüz, göz çevresi, eller ve ayaklarda meydana gelen ödemdir.

  • Ödem, vücutta sıvı birikimi sonucu oluşur.

 2. Proteinüri (İdrarda Protein Kaybı):

  • İdrarda belirgin miktarda protein bulunması.

  • Normalde proteinler, kan-böbrek filtresi arasındaki bariyeri geçemez, ancak bu bariyer hasar gördüğünde protein idrara geçebilir.

 3. Hipoalbuminemi (Kan Protein Düzeyinde Düşüklük):

  • Kandaki albümin düzeyinde düşüş. Albümin, vücutta sıvı dengesini düzenler ve kanın damarlar içinde kalmasını sağlar.

  • Düşük albümin düzeyi ödem riskini artırabilir.

 4. Hiperlipidemi (Yüksek Kan Lipid Düzeyi):

  • Kandaki lipid (yağ) düzeylerinde artış.

  • Bu durum, genellikle kolesterol ve trigliserit düzeylerinde yükselme anlamına gelir.

 5. Yüksek Kan Basıncı:

  • Kan basıncında artış gözlemlenebilir.

 6. Yorgunluk ve Halsizlik:

  • Genel halsizlik, yorgunluk ve enerji kaybı hissi.

 7. Karın Ağrısı ve Böbrek Bölgesinde Ağrı:

  • Karın bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi.

  • Böbrek bölgesinde ağrı, genellikle alt sırt bölgesinde hissedilebilir.

 8. Kilo Kaybı ve İştahsızlık:

  • İştah kaybı ve kilo kaybı gözlemlenebilir.

 9. İdrar Miktarında Azalma:

  • Böbrek hasarı nedeniyle idrar miktarında azalma olabilir.

Akut Nefrotik Sendrom Tedavisi

 1. Altta Yatan Nedenin Tedavisi:

  • ANS'nin nedeni olan faktörlerin belirlenmesi ve tedavi edilmesi önemlidir.

  • İnfüzéyonlar, enfeksiyonlar veya otoimmün hastalıklar gibi altta yatan nedenlere yönelik tedavi uygulanır.

 2. Steroid Tedavisi:

  • Steroid ilaçları, ANS'nin inflamatuar bileşenlerini azaltmak için sıklıkla kullanılır.

  • Genellikle prednizon gibi kortikosteroidler reçete edilir.

  • Steroid dozları, hastanın durumuna göre ayarlanır ve belirli bir süre boyunca kullanılabilir.

 3. İmmünsüpresan İlaçlar:

  • Steroidlere yanıt vermeyen veya uzun süreli steroid kullanımına bağlı ciddi yan etkileri olan durumlarda immünsüpresan ilaçlar kullanılabilir.

  • Bu ilaçlar, bağışıklık sistemini baskılayarak inflamasyonu kontrol altına almaya çalışır.

 4. Diüretikler:

  • Ödem kontrolü için diüretik ilaçlar kullanılabilir.

  • Ancak, bu ilaçların dikkatlice kullanılması ve elektrolit dengesinin izlenmesi önemlidir.

 5. Diyet ve Sıvı Yönetimi:

  • Sodyum ve sıvı alımının kontrolü, ödem yönetiminde önemlidir.

  • Böbrek fonksiyonlarının korunması için uygun bir diyet planı oluşturulabilir.

 6. Kan Basıncı Kontrolü:

  • Yüksek kan basıncı durumunda antihipertansif ilaçlar kullanılabilir.

  • Bu, böbrek fonksiyonlarını koruma ve kontrol etkilerini iyileştirme amacını taşır.

 7. İmmünglobulin (IVIG) Tedavisi:

  • ANS'ye bağlı olarak ortaya çıkan bazı otoimmün reaksiyonları kontrol etmek için intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi uygulanabilir.

 8. Böbrek Fonksiyonlarının İzlenmesi:

  • Böbrek fonksiyonlarını düzenli olarak izlemek, tedavi planını değerlendirmek ve ayarlamak için önemlidir.
    

Tedavi planı, hastanın spesifik durumuna ve ANS'nin altında yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Tedaviye başlamadan önce, hastanın durumunu değerlendirmek ve doğru tanıyı koymak için bir sağlık profesyoneli tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

bottom of page