top of page

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Z

B

 1. Bademcik Ameliyatı

 2. Beyin Tümörü

 3. Böbrek Taşı

 4. Bronşiyal Astım

 5. Böbrek Yetmezliği

 6. Bağırsak Enfeksiyonu

 7. Bel Fıtığı

 8. Bipolar Bozukluk

 9. Bel Ağrısı

 10. Beyin Felci

 11. Besin Zehirlenmesi

 12. Bradikardi

 13. Botulizm

 14. Bronşiektazi

 15. Behçet Hastalığı

 16. Brusellozis

 17. Bulaşıcı Hepatit

 18. Burun Polipleri

 19. Böcek Isırıkları

 20. Bağırsak Kanseri

 1. Böbrek Kisti

 2. Bursit

 3. Balgam Sıvısı Birikimi

 4. Bayılma (Senkop)

 5. Bağ Doku Hastalıkları

 6. B12 Vitamini Eksikliği Anemisi

 7. Bazal Hücre Kanseri

 8. Bakteriyel Meningit

 9. Böbrek İltihabı (Nefrit)

 10. Behçet Sendromu

 11. Beta Talasemi

 12. Bradikinestazi

 13. Brusella Enfeksiyonu

 14. Bilier Atrezia

 15. Belirgin Konjenital Hipotiroidizm (BCH)

 16. Blefarit (Göz Kapağı İltihabı)

 17. Boyun Fıtığı

 18. B12 Vitamini Malabsorbsiyonu

 19. Bronşektazi

 20. Bağışıklık Yetmezliği

C

 1. Cilt Kanseri (Melanom)

 2. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar 

 3. Crohn Hastalığı

 4. Çölyak Hastalığı

 5. COVID-19 (Koronavirüs Hastalığı 2019)

 6. Kalp Krizi (Koroner Arter Hastalığı)

 7. Kistik Fibrozis

 8. Çocuk Felci (Poliomyelitis)

 9. Çocukluk Çağı Diyabeti (Çocuk Tipi Diyabet)

 10. Cushing Sendromu

 11. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (STD'ler)

 12. Çocukluk Çağı Obezitesi

 13. Çocukluk Çağı Romatizmal Ateşi

 14. Cerrahi Sonrası Komplikasyonlar

 15. Cerebral Palsi (Beyin Felci)

 16. Çürük Dişler (Karies)

 17. Çözülmemiş Baş Ağrıları 

 18. Çift Kişilik Bozukluğu (Çoklu Kişilik Bozukluğu)

 19. Charcot-Marie-Tooth Hastalığı

 20. Çocuklarda Kardiyovasküler Hastalıklar

 1. Charcot Eklemi

 2. Cushing Sendromu

 3. Çocuklarda Solunum Yolu Enfeksiyonları

 4. Cinsel İşlev Bozukluğu

 5. Çıkık (Dislokasyon)

 6. Crohn Hastalığı

 7. Çocuklarda Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD)

 8. Çoklu Miyelom

 9. Çocuk Felci (Poliomyelitis)

 10. Cerrahi Komplikasyonlar

 11. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar 

 12. Cerebral Palsi (Beyin Felci)

 13. Çocuklarda İdiopatik Trombositopenik Purpura 

 14. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (STD'ler)

 15. Çocuklarda Rahim İltihabı (Chlamydia Enfeksiyonu)

 16. Cinsel Yolla Bulaşan Virüsler (HPV, HSV, HIV, vs.)

 17. Çocuklarda Büyüme Geriliği

 18. Cilt Mantarı Enfeksiyonları

 19. Çocuklarda Obezite

 20. Çocukluk Çağı Diyabeti (Çocuk Tipi Diyabet)

D

 1. Diyabet (Şeker Hastalığı)

 2. Depresyon

 3. Diyabetik Retinopati

 4. Demans

 5. Disleksi (Öğrenme Bozukluğu)

 6. Diyare (İshal)

 7. Dizlokasyon (Çıkık)

 8. Divertikülit

 9. Difteri

 10. Dermatit (Cilt İltihaplanması)

 11. Disfaji (Yutma Güçlüğü)

 12. Dismenore (Regl Ağrısı)

 13. Dondurma Baş Ağrısı (Buz Krem Baş Ağrısı)

 14. D vitamini Eksikliği

 15. Darbe (İnme)

 16. Doğumsal Kalp Hastalığı

 17. Düşük Tansiyon (Hipotansiyon)

 18. Disfonksiyonel Uterin Kanama (DUB)

 19. Disk Herniasyonu (Bel Fıtığı)

 20. Düşük Sırt Ağrısı

 1. Damar Tıkanıklığı (Vasküler Tıkanıklık)

 2. Demir Eksikliği Anemisi

 3. Diskopati

 4. Dupuytren Kontraktürü

 5. Düşük Metabolizma (Hipotiroidizm)

 6. Dengesizlik (Vertigo)

 7. Diyabetik Ayak

 8. Diyabetik Nefropati

 9. Deri Kanseri (Deri Melanomu)

 10. Disosiyatif Kimlik Bozukluğu (Çoklu Kişilik Bozukluğu)

 11. Down Sendromu

 12. Demir Eksikliği

 13. Damar iltihabı (Vaskülit)

 14. Dekübitüs Ülseri (Yatak Yaraları)

 15. Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi (LDCT)

 16. Düşük Kan Şekeri (Hipoglisemi)

 17. Dehidratasyon

 18. Diş Eti Hastalıkları

 19. Deri Döküntüleri

 20. Diyabetik Retinopati

E

 1. Epilepsi

 2. Eklem Romatizması (Eklemlerde Romatizma)

 3. Eritema Nodosum

 4. Endometriozis

 5. Eczema (Atopik Dermatit)

 6. Enfeksiyon Hastalıkları

 7. Ensefalit

 8. Elbette Enfeksiyonu (Gonore)

 9. Eozinofilik Özefajit

 10. Emboli

 11. Eklem Kireçlenmesi

 12. Endokardit

 13. Ektopik Gebelik

 14. El Titremesi (Essansiyel Tremor)

 15. Enflamatuvar Barsak Hastalığı 

 16. Epizotik Yüksek Ateş

 17. Epitelyoma

 18. Epifiz Bezi Hastalıkları

 19. Eksfolyatif Dermatit

 20. Elektrolit Denge Bozuklukları

 1. Epidermolizis Bullosa

 2. Eksternal Hemoroid

 3. Ensefalopati

 4. Enterobiyazis (Kıl Kurdu Enfeksiyonu)

 5. Eozinofilik İzofaji

 6. Erektil Disfonksiyon (Cinsel İşlev Bozukluğu)

 7. Ekbom Sendromu (Cinsel İstismar İllüzyonları)

 8. Eustachian Tüp Tıkanıklığı

 9. Epididimit

 10. Emfizem

 11. Endoskopik Retrograd 

 12. Eseriya (Diz Kapakçığı Kayması)

 13. Erkek Cinsel Sağlığı Sorunları

 14. Endometrial Hiperplazi

 15. Embriyo Durağını (Düşük)

 16. Epispadias

 17. Erken Ejakülasyon

 18. Endometrial Polipler

 19. Ekstrasistol

 20. Elbette Enfeksiyonu (Gonore)

F

 1. Fibromiyalji

 2. Farenjit

 3. Felç (İnme)

 4. Farklılaşmamış Hücre Kanseri

 5. Felty Sendromu

 6. Fotofobi

 7. Fazla Aktif Mesane

 8. Feokromasitoma

 9. Farenks Kanseri

 10. Fraktür (Kırık)

 11. Fetal Alkol Sendromu (FAS)

 12. Frenulum Rüptürü (Dil Bağı Kopması)

 13. Flegmon

 14. Flebotomi

 15. Fetal Distress

 16. Fıtık (Herni)

 17. Frengi (Sifiliz)

 18. Folik Asit Eksikliği Anemisi

 19. Farenks Karsinomu

 20. Feokromasitoma

 1. Fanconi Anemisi

 2. Felç Sonrası Rehabilitasyon

 3. Friedreich Ataksi

 4. Fetal Toksin Sendromu

 5. Fabry Hastalığı

 6. Fibrolamellar Karaciğer Kanseri

 7. Fotodermatit

 8. Fungal Sinüzit

 9. Fonksiyonel Nörolojik Bozukluk

 10. Feokromasitoma Krizi

 11. Felç Sonrası Yutma Güçlüğü (Disfaji)

 12. Familial Adenomatous Polipozis (FAP)

 13. Farklılaşmış Tiroid Kanseri

 14. Fibrinöz Kistik Mastopati

 15. Fetal Hipoksi

 16. Fleksür Tendiniti

 17. Fahr Hastalığı

 18. Flavivirus Enfeksiyonları

 19. Flebit (Damar İltihabı)

 20. Folik Asit Eksikliği Anemisi

G

 1. Grip (İnfluenza)

 2. Gastrik Ülser (Mide Ülseri)

 3. Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD)

 4. Guillian-Barre Sendromu

 5. Glomerulonefrit

 6. Göz Kapağı İltihabı (Blefarit)

 7. Gastroenterit (Bağırsak Enfeksiyonu)

 8. Gut Hastalığı

 9. Gebelik Toksemisi

 10. Gebelik Diyabeti (Gestasyonel Diyabet)

 11. Gıda Zehirlenmesi

 12. Gebelik Kusması

 13. Göz Tümörleri

 14. Glaukom (Göz Tansiyonu)

 15. Göz İltihabı (Konjonktivit)

 16. Gebelik Zehirlenmesi (Preeklampsi)

 17. Glikozüri (İdrarda Şeker)

 18. Gall Taşı Hastalığı

 19. Gebelik Sonrası Depresyon

 20. Göz Kataraktı

 1. Glomus Tümörü

 2. Graves Hastalığı (Basedow Hastalığı)

 3. Gingivit (Dişeti İltihabı)

 4. Gorlin Sendromu (Nevoid Bazal Hücreli Kanser Sendromu)

 5. Gastrointestinal Kanama

 6. Genital Siğil (HPV)

 7. Güneş Yanığı (Solar Dermatit)

 8. Gebelikte Varis

 9. Granüloma Annulare

 10. Gastrointestinal Stromal Tümör (GIST)

 11. Gece Körlüğü

 12. Graft-versus-host Hastalığı (GVHD)

 13. Gırtlak Kanseri

 14. Gastrit

 15. Glokom (Göz Tansiyonu)

 16. Gebelikte Prenatal Bakım

 17. Göz Kası Felci

 18. Gelişim Geriliği

 19. Gastroskopi Komplikasyonları

 20. Güneş Çarpması

H

 1. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)

 2. Hemoroid (Basur)

 3. Hepatit

 4. Hipoglisemi (Düşük Kan Şekeri)

 5. HIV/AIDS

 6. Hemofili

 7. Hashimoto Tiroiditi

 8. Histoplazmozis

 9. Hiperlipidemi (Yüksek Kolesterol)

 10. Hemolitik Anemi

 11. Hiperhidroz (Aşırı Terleme)

 12. Hipotiroidizm

 13. Horlama

 14. Hipertrofik Kardiyomiyopati

 15. Horner Sendromu

 16. Hıçkırık

 17. Hidradenitis Supurativa

 18. Hidrosefali

 19. Huntington Hastalığı

 20. Hamilelik Toksemisi (Sabah Bulantısı)

 1. Hipotiroid Miyopatisi

 2. Hiperparatiroidizm

 3. Henoch-Schönlein Purpurası

 4. Histiocitoz

 5. Hiperkalsemi

 6. Histamin İntoleransı

 7. Hamilelik Diyabeti

 8. Huzursuz Bacak Sendromu (RLS)

 9. Hordeolum (Göz Kapağı İltihabı)

 10. Hipofiz Adenomu

 11. Hiperaktif Mesane Sendromu

 12. Hemangioma

 13. Hemiballizm

 14. Hidrofobi (Rabia Korkusu)

 15. Hipernatremi

 16. Hirschsprung Hastalığı

 17. Hamilelikte Ödem

 18. Hallux Valgus (Ayak Başparmağı Deformitesi)

 19. Histoplazmozis

 20. Hipoksik İskemik Ensefalopati (HIE)

I

 1. İnsülin Direnci

 2. İskemik Kalp Hastalığı

 3. İrritabl Barsak Sendromu (IBS)

 4. İdiopatik Trombositopenik Purpura (ITP)

 5. İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE)

 6. İnce Bağırsakta Malabsorbsiyon Sendromları

 7. İnce Barsak Obstrüksiyonu

 8. İskemik İnme

 9. İnterstisyel Sistit (İdrar Yolu İltihabı)

 10. İdrar Kaçırma (Üriner İnkontinans)

 11. İdrar Yolu Taşı (Böbrek Taşı)

 12. İki Türlü Diyabet (Tip 1 ve Tip 2 Diyabet)

 13. İmün Trombositopeni Purpurası (ITP)

 14. İnterstisyel Akciğer Hastalığı (İAH)

 15. İntermittent Claudication

 16. İlaç Alerjisi

 17. İnfeksiyon Mononükleozis (Mono)

 18. İnsan Papilloma Virüsü (HPV) Enfeksiyonları

 19. İnme Sonrası Rehabilitasyon

 20. İleri Prostat Kanseri

 1. İnsülinoma

 2. İskemik Optik Nöropati

 3. İlaç İntoleransı

 4. İdiopatik Skleroz

 5. İnsan Formu Tripanozomiazis (Şagas Hastalığı)

 6. İnsan Marmoset T-Lösemi Virüsü (HTLV)

 7. İntrakraniyal Hemoraji

 8. İmmün Trombositopenik Purpura (ITP)

 9. İlaç Nöropatisi

 10. İnterstisyel Mesane Kanseri

 11. İltihabi Göz Hastalıkları

 12. İnsülin Direnci Sendromları

 13. İmmün Yetmezlik Sendromu (İYS)

 14. İskelet Sistemi Anomalileri

 15. İntrakranial Basınç Artışı

 16. İdrar Yolu Tümörleri

 17. İnterstisyel Mesane İltihabı (İMSİ)

 18. İmmün Enfeksiyonlar

 19. İnsülin Şok

 20. İmmünolojik Bozukluklar

J

 1. Jinekomasti (Erkeklerde Meme Büyümesi)

 2. Jüvenil İdiopatik Artrit (JIA)

 3. Japon Ensefaliti

 4. Jet Lag Sendromu

 5. Jeneralize Anksiyete Bozukluğu (JAB)

 6. Joubert Sendromu

 7. Jacksonian Nöbetler

 8. Jön Hodgkin Lenfoma

 9. Jod Alerjisi

 10. Jitteriness (Sara Hastalığı)

 11. Jelön Barsak Sendromu

 12. Jinekolojik Kanserler

 13. Juvenil Dermatomiyozit

 14. Job Sendromu

 15. Jerking Nöbetler

 16. Jod Zehirlenmesi

 17. Jelön Bağırsak Sendromu

 18. Jüvenil Sklerozan Hemangioendothelioma (JSEH)

 19. Jelön Kolit

 20. Juxtaglomerular Hücre Tümörü

 1. Jakob-Creutzfeldt Hastalığı

 2. Job Sendromu

 3. Japon Humması

 4. Jüvenil Spondiloartriti

 5. Jüvenil Xanthogranülomatozis

 6. Jelöner Kist

 7. Jelön Barsak Sendromu

 8. Jelöner Kolit

 9. Jenerik İlaç Reaksiyonları

 10. Jinekolojik Kanama Anomalileri

 11. Jüvenil Dermatomiyozit

 12. Jelöner Skleroz

 13. Japon Reklüzyonu

 14. Juvenil Romatoid Artrit (JRA)

 15. Jejunal Atrezi

 16. Jakob-Creutzfeldt Hastalığı

 17. Jelöner Bağırsak Sendromu

 18. Jenerik İlaçlar

 19. Jüvenil Sistemik Skleroz

 20. Jüvenil Sklerozan Hemangioendothelioma (JSEH)

K

 1. Kanser

 2. Kalp Krizi (Koroner Arter Hastalığı)

 3. Katarakt

 4. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

 5. Kabızlık (Konstipasyon)

 6. Kızamık

 7. Klamidya Enfeksiyonu

 8. Kolit (Bağırsak İltihabı)

 9. Kansızlık (Anemi)

 10. Kuru Göz Sendromu

 11. Karpal Tünel Sendromu

 12. Kolesterol Yüksekliği (Hiperkolesterolemi)

 13. Kırık (Fraktür)

 14. Karaciğer Kanseri (Hepatosellüler Karsinom)

 15. Kollajen Vasküler Hastalıklar

 16. Kızıl

 17. Kuduz

 18. Kistik Fibrozis

 19. Klinefelter Sendromu

 20. Korioretinitis

 1. Kafa Travması

 2. Kırmızı Göz Sendromu

 3. Kortikal Katarakt

 4. Kistik Akciğer Hastalığı

 5. Kuru Cilt (Xeroderma)

 6. Körlük (Amaurozis)

 7. Kandaki Potasyum Düzeyinin Yüksekliği (Hiperkalemi)

 8. Kabızlık Sendromu (İrritabl Barsak Sendromu - IBS-C)

 9. Kronik Böbrek Hastalığı (KBH)

 10. Kanser Metastazları

 11. Kavernöz Sinüs Trombozu

 12. Kızamıkçık

 13. Kırıklık (Astemi)

 14. Kulak Enfeksiyonu

 15. Kardiyomegali

 16. Kistik Akne

 17. Kemik Kanseri (Osteosarkom)

 18. Kauda Equina Sendromu

 19. Kornea Ülseri

 20. Kan Basıncı Yüksekliği (Hipertansiyon)

L

Tedaviler L
 1. Lösemi (Kan Kanseri)

 2. Lupus (Sistemik Lupus Eritematozus)

 3. Lökokitoz (Yüksek Beyaz Kan Hücresi Sayısı)

 4. Lenfoma (Lymphoma)

 5. Larenjit (Gırtlak İltihabı)

 6. Listeriozis (Listeria Enfeksiyonu)

 7. Lenfödem

 8. Lökositoz (Yüksek Beyaz Kan Hücresi Sayısı)

 9. Larengeal Kanser (Gırtlak Kanseri)

 10. Lökopeni (Düşük Beyaz Kan Hücresi Sayısı)

 11. Laktoz İntoleransı

 12. Lökoedema

 13. Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği)

 14. Lenfadenopati (Lenf Bezlerinin Şişmesi)

 15. Lösemoid Reaksiyon

 16. Larengeal Papillomatozis

 17. Lösemiyelodisplastik Sendrom (LMS)

 18. Lipoid Pnömoni

 19. Lentigo Maligna

 20. Lösemi Remisyonu

 1. Lateral Sinüs Trombozu

 2. Lösemi Tedavisi Sonrası Komplikasyonlar

 3. Lentigo

 4. Lichen Planus

 5. Listeria Monocytogenes Enfeksiyonu

 6. Liposarkom

 7. Laktik Asidoz

 8. Leishmaniyazis

 9. Lumbago

 10. Lenfoblastik Lenfoma (LLA)

 11. Listeriyoz

 12. Lepra (Cüzzam)

 13. Leydig Hücre Tümörleri

 14. Lambert-Eaton Miyastenik Sendromu

 15. Lökosit

 16. Laringofarengeal Reflü

 17. Lösemiyelofibrozis

 18. Lentigo Maligna Melanomu

 19. Lösemi Kanserinde Ağrı

 20. Lösemi Kemik İliği Nakli Sonrası Komplikasyonlar

M

 1. Meme Kanseri

 2. Miyop (Uzak Görme Bozukluğu)

 3. Multipl Skleroz (MS)

 4. Mantar Enfeksiyonları

 5. Menenjit

 6. Malnütrisyon

 7. Miyasteni Gravis

 8. Myokardiyal Enfarktüs (Kalp Krizi)

 9. Malaria (Sıtma)

 10. Melanom

 11. Mukopolisakkaridozis

 12. Miyelodisplastik Sendrom (MDS)

 13. Miyelofibrozis

 14. Miyeloma

 15. Miyosit (Kas İltihabı)

 16. Mezotelyoma

 17. Myasthenia Gravis (Miyasteni Gravis)

 18. Meniere Hastalığı

 19. Madde Kullanım Bozuklukları

 20. Migren

 1. Miyelosarkom

 2. Meningokok Enfeksiyonu

 3. Mastit

 4. Multipl Miyelom

 5. Myxedema (Hipotiroidizm Sonucu)

 6. Meyve Alerjisi

 7. Mukovistsidoz (Kistik Fibrozis)

 8. Mesane Kanseri

 9. Miyozit (Kas İltihabı)

 10. Majör Depresif Bozukluk

 11. Myoklonik Epilepsi

 12. Miyofasiyal Ağrı Sendromu

 13. Molluscum Contagiosum

 14. Mikrotia (Kulak Anomalisi)

 15. Miyelinoliz Merkezi

 16. Myopia (Miyopi)

 17. Multipl Miyelodisplastik Sendrom

 18. Mycoplasma Pnömonisi

 19. Münchausen Sendromu

 20. Myofascial Pain Syndrome

N

 1. Nöroblastoma

 2. Nöropati

 3. Nefrit

 4. Norovirüs Enfeksiyonu

 5. Nörofibromatozis

 6. Narkolepsi

 7. Nükseden Multipl Skleroz (RMS)

 8. Nazofarengeal Kanser

 9. Nükseden Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD)

 10. Nükseden Multipl Miyelom (RMM)

 11. Nisançiçeği (Rubella)

 12. Nöbet Bozuklukları

 13. Nükseden Kronik Obstrüktif 

 14. Nefropati

 15. Nöroleptik Malign Sendrom

 16. Nörotoksin Maruziyeti

 17. Nükseden Crohn Hastalığı

 18. Nükseden Ülseratif Kolit (UC)

 19. Nekrotizan Fasiit

 20. Nükseden Güçsüzlük

 1. Nöromiyelitis Optika

 2. Nodüler Sklerozis Lenfoma

 3. Narkotik Bağımlılık

 4. Nisançiçeği (Rubella)

 5. Notalji

 6. Norovirüs Gastroenteriti

 7. Nefrotik Sendrom

 8. Nevüs (Ben)

 9. Nükseden Anafilaksi

 10. Neisseria Gonore (Gonore)

 11. Notalji

 12. Nevüs (Ben)

 13. Narkotik Entoksikasyonu

 14. Nükseden Astım

 15. Nervüs Papillomatozis

 16. Norovirüs Gastroenteriti

 17. Nörosarkoidoz

 18. Nükseden Eklemsel Romatoid Artrit

 19. Nefropati

 20. Noktürnal Enürezis (Gece Alt Islatma)

O

 1. Obezite

 2. Osteoporoz

 3. Obstrüktif Uyku Apnesi (OSA)

 4. Over Kisti (Yumurtalık Kisti)

 5. Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD)

 6. Otitis Media (Orta Kulak İltihabı)

 7. Ovarian Kanser (Yumurtalık Kanseri)

 8. Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB)

 9. Omurilik Yaralanması

 10. Opioid Bağımlılığı

 11. Oral Kandidiyazis (Ağız Pamukçuk)

 12. Oligodendroglioma

 13. Osgood-Schlatter Hastalığı

 14. Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD)

 15. Ondin Sendromu

 16. Osteoartrit

 17. Osteomiyelit

 18. Optik Nörit

 19. Over Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)

 20. Overin Yetmezliği

 1. Osteogenesis Imperfecta (Cam Kemik Sendromu)

 2. Otoimmün Hepatit

 3. Overaktivite Bozukluğu (ADHD)

 4. Osteofit

 5. Obstrüktif Uropati

 6. Oligohidramnios

 7. Otoimmün Pankreatit

 8. Otoimmün Tiroidit

 9. Ornithin Transkarbamilaz Eksikliği (OTCD)

 10. Otoimmün Hemolitik Anemi

 11. Onychomycosis (Tırnak Mantarı)

 12. Otoimmün İç Kulak Hastalığı

 13. Over Yetmezliği

 14. Otoimmün Ensefalit

 15. Osteonekroz

 16. Over Kanseri (Yumurtalık Kanseri)

 17. Osteomalazi

 18. Opsoklonus-Myoklonus Sendromu

 19. Over Fonksiyonu (Polikistik Over Sendromu)

 20. Opioid Zehirlenmesi

P

 1. Parkinson Hastalığı

 2. Pnömoni (Akciğer Enfeksiyonu)

 3. Prostat Kanseri

 4. Psoriasis (Sedef Hastalığı)

 5. Peptik Ülser (Mide Ülseri)

 6. Polikistik Over Sendromu (PCOS)

 7. Panik Atak Bozukluğu

 8. Pankreatit (Pankreas İltihabı)

 9. Poliomyelit (Çocuk Felci)

 10. Periodontit (Dişeti Hastalığı)

 11. Preeklampsi (Gebelik Zehirlenmesi)

 12. Psikotik Bozukluklar

 13. Plörezi (Göğüs Zarı İltihabı)

 14. Parazit Enfeksiyonları

 15. Periferik Arter Hastalığı (PAD)

 16. Paget Hastalığı (Kemik Hastalığı)

 17. Psikoz

 18. Poliarteritis Nodosa (PAN)

 19. Pika (Yeme Bozukluğu)

 20. Pylorik Stenoz

 1. Psödotümör Serebri

 2. Polimiyozit (PM)

 3. Parazitik Bağırsak Enfeksiyonları

 4. Pyelonefrit (Böbrek İltihabı)

 5. Pilor Stenozu

 6. Peutz-Jeghers Sendromu

 7. Patellofemoral Ağrı Sendromu

 8. Pilonidal Sinüs

 9. Poikilodermatöz Atrofi

 10. Peptik Ülser Hastalığı

 11. Parodontoz (Dişeti Hastalığı)

 12. Prolaktinoma

 13. Pachydermoperiostozis

 14. Psödoksantom

 15. Polihidramnios

 16. Porfiri

 17. Patellofemoral Ağrı Sendromu

 18. Poliglobuli (Çoklu Kan Hücresi)

 19. Prader-Willi Sendromu

 20. Psoriatik Artrit

R

 1. Romatoid Artrit

 2. Renal Yetmezlik

 3. Rinit (Burun İltihabı)

 4. Retinitis Pigmentosa

 5. Rezidüel Tip Schizophrenia

 6. Reaktif Artrit

 7. Rubella (Kızamıkçık)

 8. Reye Sendromu

 9. Radyasyon Hastalığı

 10. Reflü Hastalığı

 11. Retinoblastoma

 12. Raynaud Sendromu

 13. Rett Sendromu

 14. Rocky Dağları Lezyonu 

 15. Rickettsial Hastalıklar

 16. Renal Kolik

 17. Romatizmal Ateş

 18. Restless Legs Sendromu

 19. Roseola Infantum (Altıncı Hastalık)

 20. Ramsay Hunt Sendromu

 1. Romatoid Artrit

 2. Renal Yetmezlik

 3. Rinit (Burun İltihabı)

 4. Retinitis Pigmentosa

 5. Rezidüel Tip Schizophrenia

 6. Reaktif Artrit

 7. Rubella (Kızamıkçık)

 8. Reye Sendromu

 9. Radyasyon Hastalığı

 10. Reflü Hastalığı

 11. Retinoblastoma

 12. Raynaud Sendromu

 13. Rett Sendromu

 14. Rocky Dağları Lezyonu 

 15. Rickettsial Hastalıklar

 16. Renal Kolik

 17. Romatizmal Ateş

 18. Restless Legs Sendromu

 19. Roseola Infantum (Altıncı Hastalık)

 20. Ramsay Hunt Sendromu

S

 1. Şeker Hastalığı (Şeker Diyabeti)

 2. Siroz

 3. Skleroderma

 4. Spondilit (Ankilozan Spondilit)

 5. Skizofreni

 6. Sedef Hastalığı (Psoriasis)

 7. Sepsis (Kan Zehirlenmesi)

 8. Şizoaffective Bozukluk

 9. Siroz

 10. Şoka Bağlı Akut Solunum Sendromu

 11. Şaşılık (Strabismus)

 12. Solunum Yetmezliği (Respiratory Failure)

 13. Solunum Distress Sendromu 

 14. Salmonella Enfeksiyonu

 15. Sarkoidoz

 16. Stafilokok Enfeksiyonları (Staph Infections)

 17. Skolyoz

 18. Siroz

 19. Siroz Hepatit (Cirrhotic Hepatitis)

 20. Sigara İlişkili Akciğer Hastalığı

 1. Subaraknoid Kanama (Subarachnoid Hemorrhage)

 2. Sifiliz (Syphilis)

 3. Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)

 4. Sklerozan Kolanjit (Sclerosing Cholangitis)

 5. Struma (Goitre)

 6. Streptokok Enfeksiyonları (Streptococcal Infections)

 7. Sifilis (Syphilis)

 8. Sarkopeni

 9. Siroz Üreme Sendromu (Hepatorenal Syndrome)

 10. Saptanmamış Rahim Kanaması 

 11. Subakut Sklerozan Panensefalit 

 12. Sistemik Skleroz (Systemic Sclerosis)

 13. Salmonella Zehirlenmesi (Salmonella Poisoning)

 14. Skarlet Ateşi (Scarlet Fever)

 15. Shigella Enfeksiyonları

 16. Sjögren Sendromu

 17. Spina Bifida

 18. Spinal Kord Yaralanması (Spinal Cord Injury)

 19. Solunum Yolu Enfeksiyonları 

 20. Stres Bozuklukları (Stress Disorders)

T

 1. Tüberküloz (Tuberculosis)

 2. Tip 1 Diyabet (Type 1 Diabetes)

 3. Tip 2 Diyabet (Type 2 Diabetes)

 4. Tiroid Hastalıkları (Thyroid Disorders)

 5. Tetanos (Tetanus)

 6. Tifo (Typhoid Fever)

 7. Tonsillit (Tonsillitis)

 8. Tromboz (Thrombosis)

 9. Trombositopeni (Thrombocytopenia)

 10. Travma (Trauma)

 11. Tinnitus (Kulak Çınlaması)

 12. Toksoplazmozis (Toxoplasmosis)

 13. Tay-Sachs Hastalığı (Tay-Sachs Disease)

 14. Tenisçi Dirseği (Tennis Elbow)

 15. Testis Kanseri (Testicular Cancer)

 16. Troponin İle İlişkili Miyokardiyal Hasar

 17. Taşikardi (Tachycardia)

 18. Tremor (Titreme)

 19. Takipne (Tachypnea)

 20. Tırnak Mantarı (Nail Fungus)

 1. Tiroitit (Thyroiditis)

 2. Toksinlerin Zehirlenmesi (Toxin Poisoning)

 3. Trombositopati (Thrombocytopathy)

 4. Temporal Arterit (Temporal Arteritis)

 5. Tetraloji of Fallot

 6. Tay Sachs Hastalığı (Tay-Sachs Disease)

 7. Toplum Kökenli Pnömoni 

 8. Taşikardi (Tachycardia)

 9. Taşikinezi (Tachykinin)

 10. Tarsal Tünel Sendromu (Tarsal Tunnel Syndrome)

 11. Telanjiektazi (Telangiectasia)

 12. Tırnak Hipertrofisi (Nail Hypertrophy)

 13. Tromboangiitis Obliterans (Buerger's Disease)

 14. Tropikal Ateş (Tropical Fever)

 15. Tarsal Koalisyon (Tarsal Coalition)

 16. Terleme Bozukluğu (Hyperhidrosis)

 17. Travma Sonrası Stres Bozukluğu 

 18. Temporomandibular Eklem Bozukluğu

 19. Tropikal Pulmoner Eozinofili

 20. Tetani (Tetany)

U

 1. Ülseratif Kolit (Ulcerative Colitis)

 2. Ürtiker (Ürtiker)

 3. Üremi (Uremia)

 4. Ürogenital Enfeksiyonlar (Urogenital Infections)

 5. Üretrit (Urethritis)

 6. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu 

 7. Ürik Asit Taşı (Uric Acid Stone)

 8. Ülser (Ulcer)

 9. Üriner Retansiyon (Urinary Retention)

 10. Üveit (Uveitis)

 11. Uyku Apnesi (Sleep Apnea)

 12. Uyku Bozuklukları (Sleep Disorders)

 13. Uyku Felci (Sleep Paralysis)

 14. Uyku İlaçları Bağımlılığı 

 15. Üriner İnkontinans (Urinary Incontinence)

 16. Uzun Süreli Şiddet (Long-Term Violence)

 17. Uyuşturucu Bağımlılığı (Drug Addiction)

 18. Uterin Kanser (Uterine Cancer)

 19. Ürogenital Fistül (Urogenital Fistula)

 1. Uterus Sarkması (Uterine Prolapse)

 2. Uzun Süreli İlaç Kullanımı Sonucu Gelişen Hastalıklar 

 3. Üriner Trakt Enfeksiyonları (Urinary Tract Infections)

 4. Ürik Asit Kristali Artriti (Uric Acid Crystal Arthritis)

 5. Üveit (Uveitis)

 6. Uyku Düzeni Bozukluğu (Sleep-Wake Disorder)

 7. Üreme Bozuklukları (Reproductive Disorders)

 8. Üriner Divertikül (Urinary Diverticulum)

 9. Üreteropelvik Obstrüksiyon 

 10. Üriner Trakt Taşı (Urinary Tract Stone)

 11. Üreterozel (Ureterocele)

 12. Uyku Hijyeni Sorunları (Sleep Hygiene Issues)

 13. Ürik Asit Nefropatisi (Uric Acid Nephropathy)

 14. Uzun Süreli Stres Sonucu Gelişen Hastalıklar 

 15. Ülseratif Endokolit (Ulcerative Enterocolitis)

 16. Uyku Sıkıntısı (Sleep Disturbance)

 17. Üretral Striktür (Urethral Stricture)

 18. Üretral Kanser (Urethral Cancer)

 19. Üriner Rekonstrüktif Cerrahi Sonrası Komplikasyonlar

 20. Üriner Kateter İlişkili Enfeksiyonlar 

V

 1. Varis (Varicose Veins)

 2. Verem (Verem)

 3. Vasküler Demans (Vascular Dementia)

 4. Vitiligo (Vitiligo)

 5. Vertigo (Vertigo)

 6. Vulvovajinit (Vulvovaginitis)

 7. Vajinal Enfeksiyonlar (Vaginal Infections)

 8. Vakülit (Vasculitis)

 9. Vernal Konjunktivit (Vernal Conjunctivitis)

 10. Ventriküler Fibrilasyon (Ventricular Fibrillation)

 11. Vakavleşmiş Kornea (Corneal Ulcer)

 12. Vestibüler Nörit (Vestibular Neuritis)

 13. Vasküler Anomaliler (Vascular Anomalies)

 14. Vajinal Kanser (Vaginal Cancer)

 15. Vücut Ağırlığı Artışı (Weight Gain)

 16. Vulvar Kanser (Vulvar Cancer)

 17. Viral Hepatit (Viral Hepatitis)

 18. Von Willebrand Hastalığı (Von Willebrand Disease)

 19. Vajinal Yaralanma (Vaginal Injury)

 20. Vertebral Kompresyon Kırığı 

 1. Vestibüler Schwannoma

 2. Von Recklinghausen Hastalığı (Neurofibromatosis)

 3. Vasküler Malformasyonlar (Vascular Malformations)

 4. Vücut Ağırlığı Kaybı (Weight Loss)

 5. Ventriküler Taşikardi (Ventricular Tachycardia)

 6. Vasküler Lökemi (Vascular Leukemia)

 7. Vasküler Tromboz (Vascular Thrombosis)

 8. Vestibüler Migren (Vestibular Migraine)

 9. Vücut Odaklı Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 10. Vulvovajinal Kandidiyazis (Vulvovaginal Candidiasis)

 11. Vertebral Arter Diseksiyonu 

 12. Vakülit Sendromları (Vasculitic Syndromes)

 13. Vasküler Endotel Disfonksiyon 

 14. Vasküler Periferik Hastalık (Peripheral Vascular Disease)

 15. Venöz Tromboemboli (Venous Thromboembolism)

 16. Vaginitis (Vaginitis)

 17. Vitreoretinal Retinal Hastalıklar 

 18. Vücut Yüzeyi Kanseri (Skin Cancer)

 19. Vulvovajinal Atrofi (Vulvovaginal Atrophy)

 20. Vasküler Yaralar (Vascular Ulcers)

Y

 1. Yüksek Tansiyon (Yüksek Kan Basıncı)

 2. Yara İltihabı (Yara Enfeksiyonu)

 3. Yumurtalık Kisti (Ovarian Cyst)

 4. Yutma Güçlüğü (Disfaji)

 5. Yenidoğan Sarılığı (Neonatal Jaundice)

 6. Yemek Borusu Kanseri (Esophageal Cancer)

 7. Yılan Isırığı (Snake Bite)

 8. Yumurtalık Kanseri (Ovarian Cancer)

 9. Yarık Dudağı ve Damak (Cleft Lip and Palate)

 10. Yatarken Titreme (Nocturnal Tremor)

 11. Yüzeysel Tromboflebit 

 12. Yorgunluk Sendromu (Chronic Fatigue Syndrome)

 13. Yüzeysel Deri Enfeksiyonları 

 14. Yatak Yaraları (Bedsores)

 15. Yumurtalık Yetmezliği (Ovarian Failure)

 16. Yavaşça İlerleyen Enfeksiyon 

 17. Yara Bakımı (Wound Care)

 18. Yenidoğan İnfeksiyonları (Neonatal Infections)

 19. Yüzeysel Trombozitopeni

 20. Yabancı Cisim Yutma (Foreign Body Ingestion)

 1. Yumuşak Doku Sarkomları (Soft Tissue Sarcomas)

 2. Yara İzi (Scar)

 3. Yetişkin İdrar Kaçırma (Adult Incontinence)

 4. Yenidoğan Tetanosu (Neonatal Tetanus)

 5. Yılan Zehirlemesi (Snake Envenomation)

 6. Yumurtalık Kanseri Metastazları 

 7. Yılanısırı (Shingles)

 8. Yatarken Solunum Sendromu 

 9. Yüz Felci (Facial Paralysis)

 10. Yumurtalık İltihabı (Oophoritis)

 11. Yatarken Saldırılar (Sleep Attacks)

 12. Yara Kesisi Enfeksiyonları (Surgical Incision Infections)

 13. Yenidoğan Göz Enfeksiyonları (Neonatal Eye Infections)

 14. Yüzeyel Hemanjiyom (Superficial Hemangioma)

 15. Yüz Felci Rehabilitasyonu

 16. Yatay Nistagmus (Horizontal Nystagmus)

 17. Yorgun Göz Sendromu (Computer Vision Syndrome)

 18. Yumurtalık Kisti Rüptürü (Ovarian Cyst Rupture)

 19. Yatay Genişletilmiş Venöz Anjiyom 

 20. Yüz Felci Cerrahisi (Facial Paralysis Surgery)

Z

Zatürre (Pnömoni)

bottom of page