top of page

Akyuvar Yetersizliği Nedir?

Akyuvar yetersizliği, vücuttaki akyuvar (lökosit) sayısının normalden daha düşük olduğu bir durumu ifade eder. Akyuvarlar, bağışıklık sistemi için hayati öneme sahip olan beyaz kan hücreleridir ve vücudu enfeksiyonlardan, mikroplardan ve yabancı maddelerden korumakla görevlidirler.

 1. Nötropeni (Nötrofil Yetersizliği):

  • Nötrofiller, enfeksiyonlarla savaşan ve bakterilere karşı savunma görevi üstlenen akyuvarlardır.

  • Nötropeni, nötrofil sayısının normalden düşük olduğu bir durumu ifade eder ve bu durum enfeksiyon riskini artırabilir.

 2. Lenfositopeni (Lenfosit Yetersizliği):

  • Lenfositler, bağışıklık sisteminin bir parçası olan akyuvarlardır.

  • Lenfositopeni, lenfosit sayısının normalden düşük olduğu bir durumu ifade eder ve vücudu enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakabilir.

 3. Monositopeni (Monosit Yetersizliği):

  • Monositler, vücuttaki bakteri ve diğer yabancı maddeleri temizleme görevi gören akyuvarlardır.

  • Monositopeni, monosit sayısının normalden düşük olduğu bir durumu ifade eder ve bağışıklık sisteminin etkinliğini etkileyebilir.
    

Akyuvar yetersizliği genellikle şu durumlarla ilişkilidir:

 • Genetik Faktörler: Doğuştan gelen genetik durumlar, bağışıklık sistemi hücrelerinin normalden az üretilmesine veya fonksiyon göstermesine neden olabilir.

 • Kemoterapi ve Radyoterapi: Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve radyoterapi, kemik iliği hücrelerini etkileyebilir ve akyuvar üretimini azaltabilir.

 • İmmün Yetmezlik Hastalıkları: Bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar, akyuvar üretimini ve fonksiyonunu bozabilir.

 • İlaçlar: Bazı ilaçlar, kemik iliği hücrelerine zarar verebilir ve akyuvar sayısını düşürebilir.

 • Viral Enfeksiyonlar: Bazı virüsler, akyuvarlara zarar verebilir ve sayılarını azaltabilir.
   

Akyuvar yetersizliği durumu, genellikle kan testleri, özellikle tam kan sayımı ile teşhis edilir. Tedavi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir ve genellikle bir sağlık profesyoneli tarafından yönetilir. Tedavi, nedenin ortadan kaldırılmasını, enfeksiyonların önlenmesini ve bağışıklık sistemini desteklemeyi içerebilir.

Akyuvar Yetersizliği Nedenleri:

 1. Genetik Faktörler:

  • Doğuştan gelen genetik durumlar, bağışıklık sistemi hücrelerinin normalden az üretilmesine veya fonksiyon göstermesine neden olabilir.

  • Örneğin, genetik nötropeni veya diğer immün yetmezlik durumları.

 2. Kemoterapi ve Radyoterapi:

  • Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ve radyoterapi, kemik iliği hücrelerini etkileyebilir ve akyuvar üretimini azaltabilir.

  • Bu tedaviler, kanser hücrelerini öldürürken sağlıklı hücrelere de zarar verebilir.

 3. İmmün Yetmezlik Hastalıkları:

  • HIV/AIDS gibi immün yetmezlik hastalıkları, bağışıklık sistemini etkileyerek akyuvar üretimini ve fonksiyonunu bozabilir.

 4. İlaçlar:

  • Bazı ilaçlar, kemik iliği hücrelerine zarar verebilir ve akyuvar sayısını düşürebilir.

  • Antibiyotikler, antikonvülsanlar, antiviral ilaçlar gibi çeşitli ilaçlar bu etkiyi gösterebilir.

 5. Viral Enfeksiyonlar:

  • Bazı virüsler, özellikle kemik iliği hücrelerini hedef alarak akyuvarlara zarar verebilir ve sayılarını azaltabilir.

  • Epstein-Barr virüsü, HIV, hepatit virüsleri gibi virüsler bu kategoriye örnektir.

 6. Kemik İliği Bozuklukları:

  • Mielodisplastik sendromlar gibi kemik iliği bozuklukları, normal akyuvar üretimini engelleyebilir.

  • Kemik iliği kanserleri (örneğin, lösemi) akyuvarları etkileyerek yetersizliğe neden olabilir.

 7. Bağışıklık Sistemini Etkileyen Hastalıklar:

  • Romatoid artrit, lupus gibi otoimmün hastalıklar, bağışıklık sistemini etkileyerek akyuvar üretimini bozabilir.

 8. Kronik İltihaplanma Durumları:

  • Kronik inflamatuvar durumlar, akyuvarların sürekli olarak kullanılmasına neden olarak yetersizliğe yol açabilir.

  • Bu durumlar arasında romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi hastalıklar bulunabilir.

 9. Diyaliz ve Organ Nakli:

  • Kronik böbrek yetmezliği tedavisi için uzun süreli diyaliz veya organ nakli işlemleri, bağışıklık sistemini etkileyerek akyuvar sayısını etkileyebilir.
    

Bu nedenlerden biri veya birkaçı bir araya gelebilir ve akyuvar yetersizliği durumuna yol açabilir. Akyuvar yetersizliği şüphesi durumunda, bir sağlık profesyoneli tarafından detaylı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

Akyuvar Yetersizliği Türleri:

 1. Nötropeni (Nötrofil Yetersizliği):

  • Nötrofiller, vücudun enfeksiyonlarla savaşan önemli akyuvarlardır.

  • Nötropeni, nötrofil sayısının normalden düşük olduğu bir durumu ifade eder. Bu durum, enfeksiyonlara karşı savunmayı zayıflatabilir.

 2. Lenfositopeni (Lenfosit Yetersizliği):

  • Lenfositler, bağışıklık sisteminin bir parçası olan akyuvarlardır.

  • Lenfositopeni, lenfosit sayısının normalden düşük olduğu bir durumu ifade eder. Bu durum, bağışıklık sisteminin etkinliğini azaltabilir.

 3. Monositopeni (Monosit Yetersizliği):

  • Monositler, vücuttaki bakteri ve diğer yabancı maddeleri temizleme görevi gören akyuvarlardır.

  • Monositopeni, monosit sayısının normalden düşük olduğu bir durumu ifade eder. Bu durum, bağışıklık sisteminin etkinliğini etkileyebilir.

 4. Eozinopeni (Eozinofil Yetersizliği):

  • Eozinofiller, alerjik reaksiyonlara ve parazit enfeksiyonlarına karşı mücadele eden akyuvarlardır.

  • Eozinopeni, eozinofil sayısının normalden düşük olduğu bir durumu ifade eder. Bu durum, alerjik reaksiyonlara ve parazit enfeksiyonlarına karşı savunmayı zayıflatabilir.

 5. Bağışıklık Yetmezliği İle İlişkili Yetersizlikler:

  • Bağışıklık sistemi genel olarak zayıfladığında, birçok akyuvar türü etkilenebilir.

  • Örneğin, HIV/AIDS gibi hastalıklar bağışıklık sistemi üzerinde genel bir etki yaparak çeşitli akyuvar türlerinde yetersizliğe yol açabilir.
    

Her bir türdeki akyuvar yetersizliği, genellikle klinik belirtiler ve test sonuçlarına dayanılarak tanımlanır. Tedavi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Örneğin, kemoterapi nedeniyle nötrofil yetersizliği durumunda, kemoterapinin dozu veya türü revize edilebilir. Bağışıklık sistemi bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan yetersizlik durumlarında ise immünsüpresan ilaçlar veya antiviral tedaviler düşünülebilir. Tedavi planı, bireyin genel sağlık durumu ve spesifik durumuna göre uyarlanmalıdır.

Tedavi ve Yönetim:

 1. Altta Yatan Nedenin Tedavisi:

  • Akyuvar yetersizliğine neden olan temel hastalığın belirlenmesi ve tedavi edilmesi önceliklidir. Örneğin, kemoterapi nedeniyle ortaya çıkan nötropeni durumunda, kemoterapi planının gözden geçirilmesi düşünülebilir.

 2. İlaç Tedavisi:

  • Antibiyotikler: Enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılabilir.

  • İmmünsüpresanlar: Bağışıklık sistemi aşırı aktifse, immün sistemi baskılamak için kullanılabilir.

  • Antiviral İlaçlar: Viral enfeksiyonlara karşı tedavi amaçlı kullanılabilir.

 3. Kemik İliği Nakli:

  • Akyuvar yetersizliği, kemik iliği hücrelerinin etkilendiği durumlarda düşünülebilecek bir tedavi seçeneğidir.

 4. İmmünoglobulin (IVIG) Tedavisi:

  • Bağışıklık sistemi bozukluklarına bağlı akyuvar yetersizliği durumlarında, IVIG tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

 5. Koruyucu Tedbirler:

  • Enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen önlemleri alınmalıdır.

  • Aşılar: Uygun aşılarla enfeksiyonlara karşı koruma sağlanabilir.

 6. Kan Nakli:

  • Ağır kan kayıpları veya kemik iliği bozuklukları durumunda kan nakli düşünülebilir.

 7. Diyet ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri:

  • Sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı, genel sağlığı iyileştirebilir ve bağışıklık sistemini destekleyebilir.

 8. Düzenli Takip ve Kontroller:

  • Hastanın durumunun düzenli olarak izlenmesi önemlidir.

  • Kan testleri ve diğer uygun tetkiklerle akyuvar sayısının kontrol edilmesi gerekebilir.
    

Tedavi planı, hastanın genel sağlık durumu, akyuvar yetersizliğinin şiddeti ve altında yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Tedavi ve yönetim konusunda bir sağlık profesyoneliyle işbirliği yapmak, bireysel bir tedavi planı oluşturmak ve hastalığın kontrol altına alınmasını sağlamak önemlidir.

bottom of page