top of page

Neurology 

Elektroensefalogram (EEG) Cihazı Nedir?

eeg.jpg
Elektroensefalogram (EEG), beyin aktivitesini ölçmek ve kaydetmek için kullanılan bir tıbbi cihazdır. Beyin hücrelerinin (nöronlar) elektriksel aktivitesini yakalamak için kafa derisi üzerine yerleştirilen elektrotlar tarafından sağlanan ince elektrik sinyallerini algılar. Bu sinyaller, beyindeki farklı bölgelerdeki nöronların etkileşimini yansıtabilir.

EEG Cihazının Çalışma Prensibi

shutterstock_695951290-1-600x400.webp
 • Elektrotlar: EEG cihazı, genellikle kafa derisi üzerine yerleştirilen metal elektrotlardan oluşur. Bu elektrotlar, beyin yüzeyinden gelen zayıf elektrik sinyallerini toplar.

 • Beyin Dalgaları: Beyindeki nöronlar, elektrik yüklerini ileterek beyin dalgalarını oluştururlar. Bu beyin dalgaları, farklı frekansta ve desende olabilir. Örneğin, alfa dalgaları genellikle dinlenme durumunda görülürken, beta dalgaları uyanıklık ve odaklanma anlarında gözlemlenir.

 • Veri Toplama: Elektrotlar, beyin dalgalarını elektriksel sinyallere dönüştürür. Bu sinyaller EEG cihazı tarafından amplifikatörler aracılığıyla güçlendirilir ve kaydedilir.

 • Bilgisayar Analizi: Kaydedilen veriler bir bilgisayar aracılığıyla analiz edilir. Beyin dalgalarının frekansı, amplitüdü ve deseni incelenir. Bu analiz, nörolojik bozuklukları teşhis etmek veya beyin aktivitesini incelemek için kullanılabilir.

EEG Cihazının Kullanım Alanları
 

 1. Epilepsi Teşhisi ve İzlemi: EEG, epileptik nöbetlerin tanısında ve nöbetlerin tipini belirlemede yardımcı olabilir.
   

 2. Uyku Bozuklukları: Uyku sırasında beyin aktivitesini izleyerek uyku bozukluklarının teşhisinde kullanılabilir.
   

 3. Felç ve Nöromüsküler Hastalıklar: Beyin hasarı veya sinir hastalıklarının neden olduğu kas zayıflığı veya koordinasyon bozukluklarının değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.
   

 4. Bilinç Durumu Değerlendirmesi: Bilinç durumunun (uyanıklık, derin uykuya dalma vb.) değerlendirilmesi için kullanılabilir.
   

 5. Beyin Araştırmaları: Beyin fonksiyonları ve aktiviteleri üzerine yapılan araştırmalarda kullanılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Cihazları Nedir?

1.png
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) cihazları, vücut içindeki anatomik yapıları ve dokuları yüksek çözünürlüklü görüntülerle görüntülemek için kullanılan tıbbi görüntüleme cihazlarıdır. MRG, güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgalarının etkileşimi yoluyla detaylı kesitsel görüntüler üretir.
Manyetik-Rezonans-Goruntuleme-MR-1.5-TESLA.webp

MRG Cihazının Çalışma Prensibi
 

 • Manyetik Alan: MRG cihazı, güçlü bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan, vücut içindeki su moleküllerinin manyetik alan içindeki hizalanmasını sağlar.
   

 • Radyo Dalgaları: Radyo dalgaları, vücuda yönlendirilir. Bu dalgalar, su moleküllerinin manyetik alan etkisiyle enerji alıp salmalarını tetikler.

 • Sinyal Algılama: Vücuttaki su molekülleri radyo dalgalarının etkisiyle enerji alır ve salar. Bu enerji değişimleri algılanarak bir sinyal oluşturulur.
   

 • Bilgisayar Analizi: Algılanan sinyaller, bilgisayar tarafından analiz edilir ve detaylı görüntüler üretilir. Bu görüntüler, anatomik yapıları ve dokuları ayrıntılı bir şekilde gösterir.

MRG Cihazının Kullanım Alanları
 

 1. Nörolojik Görüntüleme: Beyin, omurilik ve sinir sistemi yapılarının detaylı görüntülemesinde kullanılır. Tümörler, kanamalar, enfeksiyonlar ve dejeneratif hastalıklar gibi durumların teşhisinde yardımcı olabilir.
   

 2. Ortopedik Görüntüleme: Kemikler, eklemler, kaslar ve bağ dokularının görüntülenmesinde kullanılır. Kırıklar, eklem sorunları ve dejeneratif eklem hastalıklarının teşhisinde kullanılır.
   

 3. Karın ve Pelvis Görüntüleme: İç organlar, karaciğer, böbrekler, bağırsaklar ve üreme organları gibi yapıların detaylı görüntülenmesinde kullanılır.
   

 4. Kardiyak Görüntüleme: Kalp ve damarlarının görüntülenmesinde kullanılır. Kalp hastalıklarının teşhisi ve değerlendirmesinde yardımcı olabilir.
   

 5. Onkolojik Görüntüleme: Kanser taraması, tümörlerin boyutu, konumu ve yayılımının değerlendirilmesinde kullanılır.
   

 6. Anjiyografi: Damar görüntüleme için kontrast madde kullanılarak damarların görüntülenmesinde yardımcı olabilir.

Beyin Bilgisayar Arayüzleri (BCI) Nedir?

beyin-bilgisayar-arayuzu-ve-rehabilitasyon.jpg
Beyin Bilgisayar Arayüzleri (BCI), beyin aktivitesini ölçen ve bu aktiviteyi bilgisayar sistemleri veya diğer harici cihazlarla iletişime dönüştüren teknolojilerdir. BCI, insanların beyin sinyallerini analiz ederek düşüncelerini, komutlarını veya duygusal durumlarını çeşitli cihazlar aracılığıyla iletmelerine olanak tanır.

BCI Çalışma Prensibi
 

 1. Beyin Sinyallerinin Alınması: BCI, genellikle elektroensefalogram (EEG) veya intrakraniyal elektrotlar gibi sensörler aracılığıyla beyin aktivitesini ölçer. Bu sensörler, beyin yüzeyinde veya içerisindeki elektriksel aktiviteyi yakalar.
   

 2. Veri İşleme: Elde edilen beyin sinyalleri analiz edilir. Bu analiz, belirli beyin dalgalarının, frekansların veya desenlerin tanımlanmasını içerebilir.
   

 3. Bilgisayar Aracılığıyla İletişim: Analiz edilen beyin sinyalleri, bir bilgisayar veya harici cihazla iletişim kurmak üzere kullanılır. Örneğin, bir kullanıcı belirli bir düşünceyi düşündüğünde, BCI bu düşünceyi alır ve onu belirli bir komut veya eylemle ilişkilendirebilir.
   

 4. Geribildirim: BCI sistemleri, genellikle geribildirim sağlar. Kullanıcının düşünce veya komutlarına nasıl tepki verildiğini anlamasına yardımcı olmak için görsel veya işitsel geri bildirimler kullanılabilir.

corlu_vatan_hastane_13135_corlu-vatan-eeg-uyku-1-1136x568.jpg

BCI Kullanım Alanları
 

 1. Fiziksel Rehabilitasyon: Felçli veya bedensel hareket yeteneği sınırlı bireylerin, protezleri veya tekerlekli sandalyeleri kontrol etmelerine yardımcı olabilir.
   

 2. İletişim ve Kontrol: Felç veya kas erimesi gibi durumları olan bireyler, bilgisayarları veya iletişim cihazlarını beyin aktiviteleriyle kontrol edebilirler.
   

 3. Nörolojik Hastalıklar: Parkinson veya ALS gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde veya yönetiminde kullanılabilir.
   

 4. Beyin Araştırmaları: Beyin fonksiyonları ve nörolojik mekanizmalar hakkında daha fazla anlayış kazanmak için kullanılabilir.
   

 5. Oyun ve Eğlence: BCI, video oyunları veya sanal gerçeklik deneyimlerini yönetmek veya geliştirmek için kullanılabilir.

Nörostimülasyon Cihazları Nedir?

61jZeAs2BpL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg
Nörostimülasyon cihazları, beyin veya sinir sistemi üzerinde düzenli ve kontrollü elektriksel uyarıları yönlendirmek amacıyla kullanılan tıbbi cihazlardır. Bu uyarılar, beyin aktivitesini modüle etmeyi, ağrıyı hafifletmeyi, nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi veya sinirsel fonksiyonları iyileştirmeyi amaçlar.

Nörostimülasyon Cihazlarının Çalışma Prensibi
 

 1. Elektrotlar veya Elektrodlar: Nörostimülasyon cihazları, genellikle vücuda yerleştirilen elektrotlar veya elektrodlar aracılığıyla düşük seviyeli elektrik akımları gönderir.
   

 2. Elektriksel Uyarılar: Cihaz, elektrik akımları aracılığıyla belirli sinirler veya beyin bölgelerini uyarmak veya modüle etmek amacıyla tasarlanmış sinyaller üretir.
   

 3. Sinirsel Reaksiyonlar: Elektriksel uyarılar, sinir hücrelerinin aktivitesini etkileyebilir. Bu etkileşimler, beyin veya sinir sistemi fonksiyonlarını değiştirebilir.
   

 4. Tedavi veya Modülasyon: Nörostimülasyon cihazları, ağrıyı azaltmak, kas kontrolünü artırmak, epileptik nöbetleri önlemek, Parkinson hastalığını tedavi etmek veya depresyon gibi nörolojik bozuklukları yönetmek için kullanılabilir.

beyin-manyetik-uyarım.png

Nörostimülasyon Cihazlarının Kullanım Alanları
 

 1. Derin Beyin Stimülasyonu (DBS): Parkinson hastalığı, tremor ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Elektrotlar, beyin içine yerleştirilir ve düzenli elektrik akımları gönderilerek sinirsel aktivite modüle edilir.
   

 2. Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS): Ağrıyı yönetmek için kullanılır. Deri yüzeyine yerleştirilen elektrotlar, düşük seviyeli elektrik akımları ile sinirsel sinyalleri değiştirerek ağrıyı hafifletir

3. Nöromodülasyon Tedavileri: Migren, depresyon, anksiyete gibi durumları tedavi etmek veya yönetmek için kullanılır. Sinirsel aktiviteyi düzenleyerek semptomları hafifletebilir
.

4. Spinal Kord Stimülasyonu: Kronik ağrıları tedavi etmek için omurilik seviyesinde elektriksel stimülasyon sağlar.
 

5. Vagus Sinir Stimülasyonu (VNS): Epilepsi veya depresyon gibi rahatsızlıkları yönetmek için kullanılır. Vagus sinirine düzenli elektriksel uyarılar gönderir.

Nöromodülasyon Cihazları Nedir?

112644591-215055cover.jpg

Nöromodülasyon cihazları, sinir sistemi üzerinde düzenli ve kontrollü bir şekilde elektriksel, manyetik veya kimyasal uyarıları kullanarak nörolojik fonksiyonları düzenlemeyi amaçlayan medikal cihazlardır. Bu cihazlar, sinirsel aktiviteyi değiştirerek nörolojik bozuklukları tedavi etmek veya semptomları hafifletmek için kullanılır.

Nöromodülasyon Cihazlarının Çalışma Prensibi

Sinirsel Aktiviteyi Modüle Etme: Nöromodülasyon cihazları, sinir sistemi veya beyin bölgelerine belirli uyarılar göndererek sinirsel aktiviteyi etkiler.

Elektriksel, Manyetik veya Kimyasal Uyarılar: Bu cihazlar, genellikle elektrik akımları, manyetik alanlar veya kimyasal bileşenler aracılığıyla uyarılar gönderir. Bu uyarılar, sinir hücrelerinin elektriksel aktivitesini değiştirerek nörolojik fonksiyonları etkiler.

Tedavi veya Yönetim Amaçlı Kullanım: Nöromodülasyon cihazları, nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmek veya semptomları hafifletmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, depresyon, anksiyete gibi durumları yönetmek için de kullanılabileceği gibi bazen bilişsel yetenekleri artırmak amacıyla da kullanılabilir.
Nöromodülasyon Cihazlarının Kullanım Alanları

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS): Parkinson hastalığı, tremor ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS): Depresyon tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Manyetik alanlar aracılığıyla beyin aktivitesini etkiler.

Transkraniyal Doğru Akım Stimülasyonu (tDCS): Nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmek veya bilişsel yetenekleri artırmak amacıyla kullanılabilir.

 
tekrarlayıcı-transkraniyel-manyetik-uyarım.jpg
Spinal Kord Stimülasyonu: Kronik ağrıları tedavi etmek için kullanılır.

Vagus Sinir Stimülasyonu (VNS): Epilepsi veya depresyon gibi rahatsızlıkları yönetmek için kullanılır.

Kortikal İmplantlar: Felçli bireylerin hareket yeteneklerini geri kazanmalarına yardımcı olmak için kullanılır.
bottom of page